Notifications Bell

eBay to allow NFT purchases on its platform

eBay to allow NFT purchases on its platform

As the NFT started to gain traction in the past months, more companies are trying to facilitate transactions with digital tokens

Through a blog post, Senior Vice President of eBay Jordan Sweetnam announced that the company would add new capabilities that bring blockchain-driven collectables to its platform. However, the sale of non-fungible tokens (NFTs) will be possible only from approved eBay sellers. The announcement came after the company stated that it is open to the possibility of accepting cryptocurrencies as a form of payment in the future.

Before the announcement, purchases on eBay were limited only to physical products or services.

What are NFTs?

The NFTs are verifiable digital assets vouchsafed by blockchain technology, making people spend hundreds of millions of dollars, including for purchasing tokens such as NBA Top Shot and digital art. Moreover, the Golden State Warriors became the first major professional sports team to sell such tokens. The NFTs will be officially licensed digital memorabilia.

Sources: marketwatch.com, reuters.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.