Europe's unity is at risk due to the pandemic

Europe's unity is at risk due to the pandemic

Perpetual bonds might be what the EU needs right now.

The controversial George Soros believes that the pandemic could bring the end of the European Union as we know it.

Unless the EU issues perpetual bonds to help itself and the less wealthy countries, such as Italy, “it may not be able to survive the challenges it currently confronts," said Soros. From his point of view, the only solution that can work is for the Union to keep the credit rating at the same level, to issue the bonds and to have money-power to cover it.

Although for some, this idea is good, there is a need for solidarity between the European countries. But given the current situation, even the Franco-German monetary help is viewed with negativity by some states. After France and Germany presented their idea, the benchmarks opened lower, France40 shedding 0.9%, and Germany30 falling 0.5%.

The world can wait and see what will be the EU's next move.

Stay updated with the latest financial news! Register now and see what Capex has to offer!


Sources: forexlive.com, reuters.com, dailymail.co.uk

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.