Notifications Bell

Happy 50th anniversary, Starbucks!

Happy 50th anniversary, Starbucks!

Starbucks never ceases to surprise its consumers even after a half of a century

Starbucks was founded by Jerry Baldwin, Zev Siegl, and Gordon Bowker in Seattle’s Pike Place Market on March 30, 1971, and 50 years later it became one of the most popular coffee shops in the world.

The three of them sold it in the early 1980s to Howard Schultz, who decided to make Starbucks a coffee shop that served espresso-based drinks. Under his management, the company opened store after store across Seattle and the US West Coast. By 1989, the company was roasting more than 907,185 kg of coffee annually.

Its June 1992 IPO worked like a charm for Starbucks. By September, Starbucks share price had risen 70% to more than 100 times the EPS reported the previous year, and it had more than 280 outlets open.

From espressos to Pumpkin Spice Latte

The espresso-based drink of choice was for a while the Frappuccino, introduced in 1995, and this drink alone had annual sales of over $2 billion.

After the Frappuccino era came the “skinny” line of drinks in 2008. This new concept offers low-calories and beverages that use skim milk and natural sweeteners such as raw sugar, agave syrup, honey, artificial sweeteners, and sugar-free in-house made syrup flavors.

One year later, Starbucks began selling salads and baked goods to attract health- and cost-conscious consumers.

In 2011, the company introduced its largest cup size – Trenta – which can hold 920 ml. Moreover, it purchased Evolution Fresh for $30 million in cash, expanding its US territory in the fresh juices business.

Over time, Starbucks started introducing different drinks for different events, such as the winter holidays. After successfully introducing the Peppermint Mocha and Eggnog Latte, another drink became the winter star: Pumpkin Spice Latte. The latte didn’t have any actual pumpkin in it in the beginning, just artificial flavor. Since 2015 it started containing a small amount of pumpkin puree for flavor and color. According to CNBC, the Pumpkin Spice Latte is the company’s most popular seasonal drink.

Starbucks’ celebration

To marks its 50th anniversary, Starbucks introduced a limited-edition coffee, a line of anniversary merch that features Indonesian-sourced beans, mugs, and tumblers. Moreover, it announced two new drinks: Pistachio Latte and Honey Almond Milk Cold Brew.

Sources: thedailymeal.com, cnbc.com, stories.starbucks.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.