IBM revenue continues to decline

IBM revenue continues to decline

Despite efforts, the revenue figures could not be kick-started

The software, cloud-based based provider IBM, unveiled its Q4 2020 earnings.

According to the statement, in Q4 2020, IBM had an EPS of $2.07, which came higher than the $1.79/ share consensus. At the same time, the revenues were of $20.37 billion, lower than the $20.67 billion expected by the market.

On an annualized basis the revenue fell 6% - the most significant drop in five years, also marking the fourth consecutive quarter of declines. The decrease came even after the company switched focus to cloud computing and artificial intelligence.

Many of the company’s segments reported losses in the past quarter, the most significant being in Global Technology Services, and Cloud and Cognitive Software, 6% and 5%, respectively. The first produced $6.57 billion in revenue, while the latter, $6.84 billion.

No specific figures were given about future expectations, but IBM believes that the 2021 overall revenue will increase, and the company will have available $11 billion - $12 billion in free cash flow.

Since the beginning of the year, the company’s stock price added 5%, while USA500 gained 3%.

Sources: cnbc.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.