Notifications Bell

Is Amazon next?

Is Amazon next?

China’s Alibaba slap offers clues on how to hit Amazon.

  • #Alibaba’s $2.8 billion fine from the Chinese antitrust watchdog ought to worry U.S. rival #Amazon.com, as Beijing’s case against the e-commerce giant gives a blueprint for a competition case.
  • #Bitcoin prices continued to climb into new territory, surpassing $63,000 the day before #cryptocurrency exchange #Coinbase is scheduled to go public.
  • Europe could devote 40,000 km (24,800 miles) of natural gas pipelines to hydrogen by 2040 once production and imports of the alternative fuel take off.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.