Microsoft posted better-than-expected earnings

Microsoft posted better-than-expected earnings

The pandemic was beneficial to the tech giant

Another giant company that amazed Wall Street with its earnings is Microsoft.

The company announced a revenue of $38.03 billion, with an EPS of $1.46. It exceeded the EPS of $1.38, with a revenue of $36.43 billion estimated.

Productivity and business processes brought revenues of $11.8 billion, a 6% increase from the same time last year.

Microsoft's cloud computing service, Azure, grew under 50% for the first time and ended the quarter at 47% after the same quarter last year it had an increase of 59%. Still, it had a revenue of $13.4 billion.

The gaming business gained 64% in the past quarter, and the revenue came in at $1.3 billion. The increase was driven by the Xbox hardware – 49%.

Personal computing brought revenue of $12.9 billion as the company saw an "increased demand to support work-, play-, and learn-from-home scenarios.”

Analysts are applauding the company's idea of diversifying its business model, which, in the long-term, could translate into double-digit revenues.

After the report, the stock price lost 2.8%. Since the beginning of the year, shares went up 34%.

Sources: finance.yahoo.com, investing.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.