Microsoft releases the "world's most powerful console"

Microsoft releases the "world's most powerful console"

The latest Xbox models are already a hit among consumers

Earlier today, Microsoft launched some of the most expected devices this year – the two new Xbox gaming consoles.

After a seven-year break, the new consoles came in when the consumer is willing to spend more on games, given that he must stay indoors due to the pandemic. The two models are Xbox Series X and Series S.

Microsoft described the Xbox Series X as "the world's most powerful console, "and it will retail for $499.99, while Series S will be available for $299.99. Series S is already under scrutiny for being less powerful than its peer and having less storage capacity and lacking some specific graphics.

For the first time, Microsoft launched its product worldwide on the same day. Moreover, it reported the largest number of preorders for a console.

Now, all eyes are on Sony, which is to launch PlayStation 5 on Thursday. The PS 5 is considered to be the only worthy opponent to compete with Xbox.

Despite the positive reaction from the consumers, the market reacted differently. After the news, Microsoft stock price fell 1.6%.

Sources: reuters.com, finance.yahoo.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.