Notifications Bell

No-oil future

No-oil future

Yen weakens to 111 per dollar as U.S. Treasury yields soar

  • India, the world's third-biggest #oil importer and consumer, has signaled that a spike in oil prices would speed up the transition to alternative energy sources
  • The #yen traded near an almost three-month low to the dollar and reached a two-week trough versus the #euro, as rising bond yields in the U.S. and Europe lured Japanese investors.
  • El Salvador's adoption of #Bitcoin as its legal tender and #Twitter's integration of lightning payments were likely catalysts in the network's growth
  • BTC/USD plummeted 1.0% in the last session


Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.