Nvidia to takeover Arm Holdings

Nvidia to takeover Arm Holdings

Nvidia secures its spot in the AI sector

After the long-awaited outcome for the agreement between TikTok and the Oracle, the new week brought into attention another deal.

One of the world's largest chip manufacturers, Nvidia, closed a deal with the Japanese SoftBank. The former bought from the latter a UK-based company specialized in chip manufacturing – Arm Holdings.

Arm Holdings will be sold for a mix of cash and stocks: Nvidia will pay $21.5 billion in stocks and $12 billion in cash. Under the deal, SoftBank could receive roughly $5 billion in cash or stock, if Arm is reaching its financial targets. Moreover, Arm’s employees are to receive $1.5 billion worth of Nvidia stocks.

Until now, this deal is the largest takeover in this industry. It is not only a gain for Nvidia, as it can expand its business in the microprocessors sector but also for SoftBank from a financial point of view – as the overall money that it will receive from Nvidia will top $40 billion, more than what it paid in 2016 when it bought the company.

Nvidia plans to leave Arm headquarters in Cambridge, UK, but is looking to expand the AI research facility, focusing on developments in healthcare, life sciences, self-driving cars, robotics, and so on.

The deal is now undergoing regulatory processes, and it is expected to close in the next 18 months.

Following the news, during the American trading session Nvidia is trading 7.50% higher, while SoftBank is getting closer to 10%.

Read all about the deal between TikTok and Oracle on CAPEX.com!

Sources: marketwatch.com, bbc.com, finance.yahoo.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.