Notifications Bell

Publishers feel validated by states’ Google antitrust lawsuit

Publishers feel validated by states’ Google antitrust lawsuit

Total crypto fund inflows top $5 billion this year, up more than 600%

  • Several publishers cooperated with the suing states to build a case, and much of the suit lines up with the complaints publishers have made about Google for years.
  • Total investor inflows into #cryptocurrency funds and products hit $5.6 billion so far this year, up more than 600% from 2019, according to the latest data from asset manager #CoinShares.
  • Lingering concerns over a new variant of #COVID19 in the United Kingdom weighed on global equities and sent the #euro, #pound and #Treasury #yields lower.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.