Notifications Bell

Successful IPO for Volvo

Successful IPO for Volvo

Volvo Cars completed Europe’s biggest IPO of 2021 so far

After cutting and pricing the size of its listing at the bottom of the previously announced range of 53 – 68 SEK, Volvo was valued at around $23 billion, making it Sweden’s second-largest listing yet.

On the initial public offering, Volvo CFO Bjorn Annwall stated: “It’s an important milestone. We have talked for ten years that we should be acting as a public company. We tried a number of times, so it is a bit of a relief,”

Through Volvo’s IPO, the European automotive industry embarked on a challenging transition towards electric vehicles. According to CEO Håkan Samuelsson, the listing represented a recognition of Volvo Cars ability to transition to the EV sector.

Volvo Cars stock price surged 22% on its market debut, trading at 64.70 SEK ($7.59).

Sources: ft.com, reuters.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.