Notifications Bell

The threat of a united workforce

The threat of a united workforce

Amazon's fight against U.S. union could continue even after landmark vote.

  • Officials with the National Labor Relations Board (NLRB) are expected to begin counting ballots in the closely watched union election at an #Amazon.com Inc warehouse in Bessemer, Alabama.
  • Billionaire venture capitalist Peter Thiel made waves when he suggested that #bitcoin could be thought of as a Chinese financial weapon against the U.S., because bitcoin undermines the U.S. dollar’s global status.
  • U.S. Treasury Secretary Janet Yellen warned of the risk of a permanent divergence in the global economy and urged major economies to strive to provide significant amounts of new fiscal support.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.