Too big for China's liking

Too big for China's liking

China hit Alibaba with a $2.75 billion fine in antitrust case.

  • China slapped a record $2.75 billion antitrust fine on #Alibaba Group Holding Ltd, after regulators determined the e-commerce giant had abused its dominant market position for several years.
  • Amid a weekend pump carrying multiple cryptocurrencies higher, Ripple’s #XRP looks to be leading the way with a push as high as 30%.
  • With last week’s proposal for a global minimum corporate tax rate, Washington has turned away from years of economic orthodoxy that stretched back to the early 1980s and prioritized a neoliberal world vision.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.