US Presidential Election: the final hours

US Presidential Election: the final hours

Fraud, despair, and patience as the electoral votes are counted

The most anticipated political event of the year turns out to be tighter than expected between Donald Trump and Joe Biden. The current president has added some controversy when he stated that fraud was committed during this election in the battle with the Republicans. He added that he would fight it in the Supreme Court.

From Trump’s point of view, he already won the election, and in a statement that he made at the White House, he wants “all voting to stop.” So far, Trump won the states of Florida, Alabama, Kentucky, Texas, Iowa, Ohio, and West Virginia.

On the other side, Joe Biden has urged patience and confidence to his supporters, “Keep the faith, guys, we’re going to win this.” So far, he won states like Connecticut, Delaware, and New Jersey. But events are expected to take a swing as Arizona went for Biden, along with Michigan and Pennsylvania. These are crucial battleground states.

According to the Associated Press, Biden currently has 238 electoral votes, while Trump has 213. For a candidate to be declared a winner, 270 electoral votes are necessary.

Sources: Morningstar.com, apnews.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.