Notifications Bell

USA: Consumer Price Index release

USA: Consumer Price Index release

The pandemic makes the US market reach record figures.

The Consumer Price Index measures inflation, and by extension, the success of the government's economic policies. The CPI covers the average change in prices over time on what people pay for goods and services such as food, energy, commodities, shelter, medical services, and transportation.

The report excludes rural populations, people in mental hospitals, farmers, armed forces. It shows how the prices have changed over a certain period. Usually, it is used to measure inflation, and by the experts in adjusting the values for currencies.

Moreover, it’s used as a base to create and manage fiscal and economic policies. The report is released monthly by the Bureau of Labor Statistics, 16 days after the end of the month.

According to Bloomberg, in April, the CPI was expected to be at 0.7% lower than March's 0.4%. The latest data shows that the index fell to 0.8%, the most significant drop ever recorded.

Analysts expect another decrease, on the same time they are positive that once the country reopens, the CPI will resume increasing.

The markets were unimpressed and stood still, floating at an average of 0.2% for each benchmark.

See the difference when trading with CAPEX.com by accessing elite features:

  • Stellar custom service
  • Powerful WebTrader platform and mobile app
  • High-end integrated trading tools
  • Full license and regulation from top regulators


Sources: investopedia.com, forexfactory.com, cnbc.com


Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.