Notifications Bell

Warner Music intends to break into the multi-billion-dollar Asian music market

Warner Music intends to break into the multi-billion-dollar Asian music market

Tencent Music and Warner Music joined forces once again

The Chinese Tencent Music and the American entertainment behemoth Warner Music signed a multiyear agreement. The two companies are no stranger to each other, as they have been working together for the past decade.

The latter looks to push further into the ever-growing music market. Simon Robson, Warner Music’s president of international, stated that this opportunity is making “our artist impossible to ignore.”

Warner is not the first group that made efforts to crack the Asian market. Last month, Universal closed a deal with K-pop record labels to break into South Korea. At the same time, it is working with Big Hit Entertainment to create a new label to scout and launch a new K-pop boyband.

While the American record labels are trying to gain recognition in Asia, Tencent invests in the US music market. The company bought a 2% stake in Warner Music, a 9% stake in Spotify, and a 20% stake in Universal Music.

Following the news, Tencent Music stock price gained 0.10%, while Warner went up 0.52%.

Sources: ft.com, bbc.com, finance.yahoo.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.