Notifications Bell

Weekly EIA Oil Report - February 25th

Weekly EIA Oil Report - February 25th

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding diesel fuel, heating oil, gasoline, and many more, for the week ending on February 18th

U.S. crude oil refinery inputs averaged 15.2 million barrels per day during the week ending February 18, 2022. The figures were 344,000 barrels per day higher compared to the previous week’s average.

U.S. crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day last week, up by 1 million barrels per day from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged about 6.5 million barrels per day.

U.S. commercial crude oil inventories increased by 4.5 million barrels from the previous week.

Total products supplied over the last four-week period averaged 21.9 million barrels a day, up by 12.1% from the same period last year.

Sources: eia.gov

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.