Weekly EIA Oil Report for 3rd March

Weekly EIA Oil Report for 3rd March

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding oil and more, for the week ending on February 26th.

U.S. crude oil refinery inputs averaged at 9.9 mbpd, while gasoline production increased last week, to an average of 8.3 million barrels/day.

U.S. crude oil imports averaged at 6.3 mbpd, while commercial crude oil inventories (excluding Strategic Reserves) increased by 21.6 mbpd from the previous week.

Total commercial petroleum inventories decreased by 2.8 mb last week, as the total products supplied over the last month averaged at 19.6 mb/day, down by 4.2% from the same period, last year.

Sources: eia.gov

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.