Notifications Bell

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for November 4th

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for November 4th

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories for the past week.

Working gas in storage was 3,611 Bcf as of Friday, October 29, 2021, according to EIA estimates. This represents a net increase of 63 Bcf from the previous week. Stocks were 313 Bcf less than last year at this time and 101 Bcf below the five-year average of 3,712 Bcf. At 3,611 Bcf, total working gas is within the five-year historical range.

Sources: ir.eia.gov.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.