Notifications Bell

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for October 13th

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for October 13th

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories for this week

Working gas in storage was 3,369 Bcf as of Friday, October 8, 2021, according to EIA estimates. This represents a net increase of 81 Bcf from the previous week. Stocks were 501 Bcf less than last year at this time and 174 Bcf below the five-year average of 3,543 Bcf. At 3,369 Bcf, total working gas is within the five-year historical range.

Sources: ir.eia.gov

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.