Notifications Bell

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for September 23rd

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for September 23rd

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories for this week.

The working gas in storage for this week was brought up to 3,082 bcf as of Friday, September 17, 2021, according to the EIA estimates. Based on their data, this represents a net increase of 75 bcf from the previous week. Gas stocks had 589 bcf less than last year’s levels for this period and 229 bcf below the 5-year average of 3,311 Bcf.

The 3,082 bcf that sums the total working gas can be considered as within the 5-year historical range for this season and period.

Sources: ir.eia.gov

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.