Notifications Bell

All focus on U.S. bonds, raw materials – Market Overview

All focus on U.S. bonds, raw materials – Market Overview

The 10-year American bond, Tnote, falls in price, reaching a yield close to 1.40%, a level not seen since the beginning of the crisis

That’s before the Federal Reserve began its process of interest rate cuts and its unlimited asset purchase program.

In terms of price and from a technical perspective, the bond has broken to the downside, losing its uptrend. Although the RSI oscillators are in the oversold zone on the daily charts, the price is still close to the March 2020 lows.

This movement shows that there is an outflow of funds from these assets as a consequence of an increase in inflationary expectations.

The impact on raw materials and stock markets.

In this sense, it is interesting to observe the evolution of raw material prices. In the case of Copper, the industrial metal and benchmark for global economic activity, we can see it continues its unstoppable upward path. Technically, it has overcome all the main resistances, and it is heading towards the area of ​​historical highs around 4.52.

Traditionally, Copper has a positive and high correlation with the behavior of the American stock markets. However, in recent weeks we have seen that this correlation has been lost. This raw material price increases when there is greater demand in the market due to increased industrial activity and investments in infrastructure, boosting the stock markets.

But on this occasion, this increase in commodity prices may have an inflationary effect in the medium term that might force central banks to withdraw their stimulus policy, potentially increasing interest rates that would negatively influence the valuation of the companies and therefore in the quotation of the stock market indices.

That is why we could be at the beginning of a change in the market scenario, from one in which the risk sentiment was predominant to another in which changes in the strategy of central banks might grow in importance, with economic data fundamentals such as inflation and real interest rates prevailing.

The U.S. Dollar strengthens marginally in this new scenario, especially against the Japanese yen, which is highly correlated with long-term interest rates, but the main pairs still move within the narrow trading ranges of recent days without defining a trend for now.

Sources: Bloomberg, Reuters.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez Miguel A. Rodriguez i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

W związku z tym Key Way Investments Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty przedsiębiorców wynikające z wykorzystania i treści informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.