Notifications Bell

Bank of Canada ended the bond purchase program

Bank of Canada ended the bond purchase program

The earnings season keeps the markets on their toes

Microsoft's 5% rise, driven by the spectacular results reported the previous day and the upcoming Amazon earnings, pushed the Nasdaq index to new all-time highs. However, it did not have an upward continuation during the session ending off the recent gains.

The technology index also benefited from the rise in treasury bond prices with a consequent drop in yields, given the sensitivity of technology stocks to interest rates.

Bond movement can only be explained from a technical correction or portfolio adjustment perspective. The market expects the Federal Reserve to announce the beginning of the tapering program, implemented as a stimulus measure for the economy as early as next week. If adopted, it could push long-term interest rates up.

Even more so when the Bank of Canada surprised us yesterday with the total withdrawal of its bond purchase program, amounting it to zero. A more hawkish approximation led to a rapid upward movement of the Canadian dollar. The recent action broke the bullish uptrend of USD/CAD, ongoing since last week.

The Canadian dollar strengthened despite the weakening of crude oil and their direct correlation. More important in this case was the decision of the Canadian Central Bank to change towards a more "hawkish" bias.

Oil had its biggest fall in the last three weeks – almost 3% – without any news behind it to precipitate the drop, just extreme overbought levels and technical reversal patterns from two days ago.

The rotation between oil and natural gas continues to be present in the market, as the instruments alternate between ups and downs.

Sources: Bloomberg, Reuters

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez Miguel A. Rodriguez i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

W związku z tym Key Way Investments Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty przedsiębiorców wynikające z wykorzystania i treści informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.