Notifications Bell

Russia sends the whole world spinning

Russia sends the whole world spinning

The week started with a public holiday in the US. However, later during the day, President Putin declared Ukraine regions of Lugansk and Donetsk independent entities in signed decree.

In a televised speech, Putin maintained that those regions and all of Ukraine are territories historically linked to Russia and that Ukrainian governments have acted as puppets of Western powers. He also did not hold back in his statement calling NATO an organization working against Russian interests and justified his decision as a means to protect the citizens of these regions with close ties to Russia.

EU officials who were already aware of Putin's decision had previously warned that they would take serious action against Russia in the form of sanctions. Now it remains to be seen what the reactions of both Europe and the United States and even NATO will be. The possibilities are multiple, from military action by the Ukrainian government in defense of its territories, an increase in NATO's military presence in neighboring countries integrated into the organization, and/or political and economic sanctions against Moscow.

Everything will depend on the intensity and content of these potential actions or sanctions to know their impact on the market. In any of the cases, none of them will be beneficial for Europe from the most to the least extreme.

The first market reaction was the rise in oil (1% up) and Natural Gas prices(4.6% up), the fall of the ruble, which fell close to historic lows, and the collapse of the German DAX index with a loss of more than 4%, the biggest daily drop in months.

Technically, the German index lost the support zone of 14,900 in place since March 2021 and did not find any downward obstacle until the 14,100 zone.

Sources: Bloomberg, Reuters.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez Miguel A. Rodriguez i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

W związku z tym Key Way Investments Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty przedsiębiorców wynikające z wykorzystania i treści informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.