Notifications Bell

The war has started

The war has started

Risk aversion skyrocketed in the financial markets.

In the end, the worst fears have been confirmed. The Russian army launched an attack from different points of the border, including Belarus, aiming to "demilitarize" Ukraine, according to the words used by Putin himself. The attack was launched at dawn, while the United Nations Security Council was in the middle of a meeting.

Western countries and NATO have reacted by condemning this attack and reassuring the neighboring member countries about their security. But what is certain is that the worst scenario has already begun, and the attacks on Ukraine will likely continue, culminating with a full invasion.

Both US and European stock indices fell more than 2%, gold has exceeded the pivot zone of $1915/ounce and was heading towards the technical target level of $1960/ounce.

Oil rose more than $5 after the news came out, marking new year-on-year highs. Industry analysts do not rule out that it will exceed the $100 zone in the short term.

In the forex market, the US Dollar strengthened against all its peers, except the yen, which acts as a refuge currency. In the case of the EUR/USD, it broke down the 1.1285 zone and was heading towards a new objective at 1.1200. The next level would be at 1.1130.

Europe would be the most affected region if, as it seems, the war would spread. In such a scenario, the euro would have no reason to rise, especially if the ECB abandons any attempt to raise interest rates due to uncertainties caused by the conflict.

Sources: Bloomberg, Reuters.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez Miguel A. Rodriguez i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

W związku z tym Key Way Investments Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty przedsiębiorców wynikające z wykorzystania i treści informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.