Notifications Bell

What is an Initial Public Offering and Which IPOs The Market Awaits?

What is an Initial Public Offering and Which IPOs The Market Awaits?

 

Initial Public Offering (IPO)- Concept

Initial Public Offering or going public is the process that companies go through when they issue securities for the first time. The entity qualifies for an IPO once has strong fundamentals and proven profitability potential. IPO transforms a business from a privately owned entity into one that is owned by public stockholders.

Initial Public Offering- Opportunities

Going public provides a great opportunity for the company to raise a lot of money in the hope of growing and expanding the business. It enables the entity to attract better management talent and provide them with an incentive to perform well.

On the other hand, it poses a good trading opportunity for the public to acquire the company’s shares. IPOs are known for having volatile opening day returns that can attract investors looking to benefit from the discount involved and target the appreciation of their investment and possibly dividends.

One of the biggest advantages IPO offers is raising capital more than once, as the company can issue in the future new shares and sell them through secondary offering because it already has access to the public markets through the IPO.

Initial Public Offering - Challenges

Going public involves significant changes for business including a loss of flexibility and control for management. To offer shares for sale via IPO, the enterprise must be a public limited company, and when applies for listing on the stock exchange, it must comply with a series of rules.

Once listed, it should comply with another series of ongoing obligations such as making public all price-sensitive information and issue the annual and interim report with accounts to shareholders within a set time frame. Price sensitive information is news that would be expected to move the company’s share price once in the public domain, such as changes to the company’s forecast trading prospects, dividends announcements, etc.

However, there is no guarantee that an IPO will succeed in selling all offered shares, and in times of turmoil, it is common to withdraw the IPO or maybe postpone it.

Impending IPOs to Watch

The Coronavirus pandemic has impacted the IPOs market and caused companies to postpone going public. Companies like Airbnb, Robinhood, Palantir, Snowflake are among the hottest IPOs to watch for in 2020.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez Mahmoud Alkdusi i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

W związku z tym Key Way Investments Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty przedsiębiorców wynikające z wykorzystania i treści informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników.