Daty wygaśnięcia CFD

Ustalane odpowiednio dla każdego zbywalnego instrumentu finansowego daty wygaśnięcia kontraktów są datami wygasania aktywów bazowych.

Wszelkie otwarte zlecenia oczekujące (np. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop lub Entry Limit) na instrumencie zostaną dostosowane tak, by symetrycznie (punkt-do-punktu) odzwierciedlać różnice cen między pozycją wygasającą a nową pozycją w dniu rolowania o 21:00 czasu GMT.
Przy nowych kontraktach terminowych automatyczne rolowanie będzie się wiązało z opłatą równą spreadowi kontraktu CFD. Efektywnie dopasowuje to koszt, który zostałby przez Ciebie poniesiony w przypadku zamknięcia pozycji CFD w dniu wygaśnięcia oraz otwarcia nowej pozycji CFD w oparciu o nowy kontrakt terminowy. Opłata za spread stanowić będzie część już wykonywanego dopasowania, by odzwierciedlić różnicę ceny między nowym i wygasającym kontraktem terminowym.
Klienci posiadający pozycje otwarte o godzinie 21:00 GMT w dniu rolowania otrzymają korektę o różnicę w cenie między wygasającą pozycją a nową pozycją poprzez przyznanie lub potrącenie swapa, który zostanie przetworzony o 21:00 czasu GMT.
Jeśli nowa pozycja ma wyższą cenę niż pozycja wygasająca, pozycja długa (kupna) zostanie obciążona ujemną korektą z tytułu rolowania, a pozycja krótka (sprzedaż) zostanie obciążona dodatnią korektą z tytułu rolowania.
Jeśli nowa pozycja jest po cenie niższej niż wygasająca, pozycja długa (kupuj) zostanie obciążona dodatnią korektą z tytułu rolowania, a pozycja krótka (sprzedaż) zostanie obciążona ujemną korektą z tytułu rolowania.

Możesz uniknąć rolowania CFD, zamykając otwartą pozycję przed terminem rolowania.

 • July Expiration Dates
  • Instrument
  • Actual expiration Date
  • Rollover Date
  • Spain35
  • 19-Jul
  • 12-Jul
  • France40
  • 19-Jul
  • 12-Jul
  • Sweden30
  • 19-Jul
  • 12-Jul
  • Amsterdam25
  • 19-Jul
  • 12-Jul
  • Norway20     
  • 19-Jul
  • 12-Jul
  • VIXX
  • 17-Jul
  • 12-Jul
  • Oil
  • 22-Jul
  • 19-Jul
  • India50
  • 25-Jul
  • 19-Jul
  • BTCFutures
  • 26-Jul
  • 25-Jul
  • NaturalGas
  • 29-Jul
  • 26-Jul
  • HongKong45
  • 30-Jul
  • 26-Jul
  • MSCITaiwan
  • 30-Jul
  • 26-Jul
  • HeatingOil
  • 31-Jul
  • 26-Jul
  • BrentOil
  • 31-Jul
  • 26-Jul
  • China50
  • 30-Jul
  • 26-Jul