Article Hero

CapEx vs OpeX

11 minutes
advanced
Capital Expenditures (CapEx)
Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
29 Septembrie 2023

Valoarea estimată a unei acțiuni ar trebui să crească în mod direct proporțional cu bugetul CapEx. Dar cât de fiabilă este creșterea CapEx ca indicator al randamentelor viitoare ale unei acțiuni? 

Piața bursieră a considerat întotdeauna investițiile de capital ale societăților listate la bursă ca fiind un semn de creștere. Managerii de fonduri și analiștii folosesc nivelul cheltuielilor de capital, sau CapEx, pentru a prognoza profitabilitatea viitoare a unei acțiuni, deoarece creșterea veniturilor provine din expansiune.

În ultimii doi ani, cheltuielile de capital au fost reduse atât în sectorul privat, cât și la nivel guvernamental, din cauza pandemiei și a lockdown-urilor. Acum se așteaptă ca acest lucru să se schimbe. În ultima vreme, am asistat la anunțuri majore cu privire la CapEx în toate sectoarele. CapEx-ul privat este acum supus unui boom, pe măsură ce cererea se relansează, au declarat analiștii.

Sunt destul de multe lucruri pe care ar trebui să le știi înainte de a te implica. Dacă vrei să profiți de trendul CapEx pentru a investi în acțiuni, iată un ghid rapid: 

CapEx vs OpeX -  Aspecte cheie

  • Înțelege cum afectează cheltuielile de capital (CapEx) randamentul acțiunilor 
  • Răsfoiește printre 5.000 de acțiuni cu deținere și 2.000 de CFD-uri disponibile cu CAPEX.com
  • Deschide un cont cu noi pentru a urmări trendul CapEx pe piața bursieră    

    

CapEx - Definiție 

Numerarul pe care companiile îl cheltuiesc pentru a cumpăra, îmbunătăți sau prelungi durata de viață a unui activ este cunoscut sub numele de cheltuieli de capital (CapEx). Scopul investițiilor de capital este acela de a îmbunătăți stabilitatea financiară pe termen lung a întreprinderii. Activele achiziționate prin cheltuieli de capital sunt investiții pe termen lung, cu o durată de viață utilă de cel puțin un an.

Chiar dacă cheltuielile sunt avantajoase pentru o întreprindere, ele implică frecvent o investiție financiară considerabilă. Pentru a crea în mod eficient veniturile necesare pentru a plăti costul cheltuielilor de capital, întreprinderile trebuie să întocmească un buget eficient.

O corporație va utiliza frecvent investițiile de capital pentru a spori eficiența operațională, pentru a crește veniturile pe termen lung sau pentru a-și moderniza activele curente. În comparație cu alte tipuri de cheltuieli, cum ar fi cheltuielile generale sau plățile către furnizori și creditori, care se concentrează pe costurile de funcționare pe termen scurt, cheltuielile de capital sunt diferite.

Cheltuielile de capital ale unei firme sunt urmărite la scară largă de către investitori și analiști, deoarece acestea ar putea dezvălui dacă managementul de vârf investește în viabilitatea pe termen lung a afacerii. 

Cum se calculează cheltuielile nete de capital (CapEx) 

Dacă ai acces la situația fluxurilor de numerar ale unei companii, poți pur și simplu să te uiți la cheltuielile de capital care au fost efectuate în secțiunea fluxurilor de numerar pentru investiții, fără a efectua niciun calcul.

În cazul în care amortizarea este separată pe contul de profit și pierdere și nu ai acces la situația fluxurilor de numerar, poți totuși să determini cheltuielile nete de capital (ceea ce fac majoritatea companiilor, dar nu toate). 

Parcurge următorii pași pentru a calcula cheltuielile de capital (CapEx): 

  • Identifică deprecierea și amortizarea pe contul de profit și pierdere;
  • Identifică în bilanț imobilizările corporale (numite si active tangibile sau fixe - PP&E) din perioada curentă;
  • Identifică imobilizările corporale (PP&E) din perioada anterioară în același bilanț; 
  • Aplică formula de mai jos pentru a calcula CapEx

CapEx - Formula 

Formula CapEx din contul de profit și pierdere și din bilanț este următoarea: 

CapEx = PP&E (perioada curentă) – PP&E (perioada anterioară) + Amortizarea (perioada curentă) 

Această formulă este determinată de logica conform căreia PP&E din perioada curentă din bilanț este egală cu PP&E din perioada anterioară plus cheltuielile de capital minus amortizarea.

CapEx și Amortizarea

Pe parcursul duratei de viață utilă a activului fix, se utilizează amortizarea pentru a calcula costul acestuia. În loc să se deducă întregul cost al unui activ în anul în care este achiziționat, amortizarea ajută la repartizarea costului pe mai mulți ani. Până la încheierea duratei de viață utilă a activului, amortizarea permite întreprinderilor să profite de pe urma activului, deducând în același timp o parte din costul acestuia în fiecare an.

De exemplu, dacă un activ costă 10.000 de dolari și se preconizează că va fi utilizat timp de cinci ani, amortizarea poate fi percepută la o rată de 2.000 de dolari pe an pentru următorii cinci ani. Amortizarea poate fi calculată folosind mai multe tehnici diferite. Costurile care nu sunt cheltuieli de capital trebuie să fie deduse integral în anul în care sunt suportate. 

Limite privind CapEx 

Există limite de capitalizare, care specifică faptul că prețul activelor trebuie să fie mai mare decât o anumită valoare pentru a putea fi amortizate în timp, în loc să fie înregistrate în întregime ca o cheltuială în anul curent. Costurile de evidență asociate cu amortizarea determină punerea în aplicare a limitelor de capitalizare. Costurile care nu sunt amortizate și care sunt asociate strict cu aspecte operaționale sunt cunoscute ca fiind cheltuieli operaționale.

Tipuri de Cheltuieli de Capital (CapEx) 

Mai jos sunt prezentate câteva dintre tipurile comune de cheltuieli de capital, care pot varia în funcție de sector. 

Clădiri și Proprietăți 

Modernizarea unei clădiri sau a unei proprietăți ar fi considerată o achiziție de bunuri de capital, deoarece activul va fi utilizat timp de mai mulți ani. Datoria garantată sau o ipotecă, pentru care plățile sunt efectuate pe o perioadă lungă de timp, este frecvent utilizată pentru a facilita achiziționarea de bunuri imobiliare, mașini și echipamente. Între ceea ce este o reparație (care nu prelungește durata de viață utilă a activului) și o modernizare de capital, există o linie foarte subțire.

Atât costul activului, cât și plățile de dobândă legate de finanțarea datoriei pot fi actualizate. Cu toate acestea, costurile legate de emiterea de acțiuni nu ar fi eligibile pentru amortizare. 

Modernizări ale Echipamentelor

Echipamentele utilizate pentru a fabricarea produselor în sectorul de producție și în alte sectoare se pot învechi sau pur și simplu se pot uza. Echipamentele necesită frecvent modernizări. Costurile acestora ar trebui să fie actualizate în timp dacă depășesc limita de capitalizare în vigoare în prezent. Modernizările echipamentelor sunt frecvent finanțate, la fel ca și clădirile sau alte proprietăți imobiliare. Este posibil să se deducă și costul acestui împrumut. 

Actualizări de Software 

Pentru companiile mari, costurile software reprezintă o cheltuială considerabilă. Actualizările și achizițiile de software sunt clasificate ca fiind cheltuieli de capital (CapEx) și pot fi reduse în anumite condiții. În conformitate cu directivele contabile, unele costuri interne de cercetare și dezvoltare asociate cu dezvoltarea de noi soluții software trebuie să fie capitalizate și amortizate pe durata de viață a activului. Costurile software-ului pe termen lung, onorariile plătite altor părți care au contribuit la dezvoltarea software-ului, salariile membrilor personalului care au lucrat la acesta și deplasările legate de acesta sunt câteva exemple.

Echipamente Informatice 

În cazul în care îndeplinește cerințele necesare, tehnologia și echipamentele informatice, cum ar fi serverele, laptopurile, computerele desktop și perifericele, vor fi considerate cheltuieli de capital. Durata de viață utilă a echipamentului trebuie să fie mai mare de un an. În plus, o companie poate stabili un prag de semnificație intern pentru a evita capitalizarea oricărui calculator cumpărat și păstrat mai mult de un an. 

Vehicule

În scopul distribuției sau al furnizării de servicii către consumatori, cum ar fi serviciile de livrare, companiile au adesea nevoie de o flotă de mașini. Indiferent dacă au fost cumpărate direct sau finanțate prin împrumut, aceste mașini sunt considerate cheltuieli de capital. Cu toate acestea, taxele de leasing pentru automobile sunt considerate costuri operaționale.

Imobilizări necorporale 

Activele pentru cheltuielile de capital nu trebuie să fie întotdeauna reale sau fizice; ele pot fi și intangibile. Achiziționarea de către o companie a unui brevet sau a unei licențe poate fi considerată o cheltuială de capital. 

Ce înseamnă CapEx pentru Investitori 

Investitorii pot evalua modul în care o companie administrează capitalul societății prin înțelegerea CapEx. Capacitatea de a evalua răspunderea și responsabilitatea pentru strategia și punerea în aplicare a deciziilor financiare care afectează profitabilitatea unei organizații este probabil de o importanță și mai mare pentru investitori. Investitorii pot evalua modul în care managerii utilizează capitalul pentru o potențială expansiune viitoare.

Investitorii pot determina dacă și cum achiziționează o companie active pe termen lung analizând informațiile din situațiile financiare, cum ar fi cheltuielile de PP&E din bilanț și amortizarea din contul de profit și pierdere. Aceștia pot evalua dacă valoarea unui activ crește ca urmare a adaosurilor, ceea ce ar putea sugera investitorilor că o companie își folosește fluxul de numerar existent pentru a finanța planuri sau proiecte de extindere a operațiunilor. 

Atunci când analizează o situație a fluxurilor de numerar, investitorii ar trebui să caute un flux de numerar negativ în zona de investiții. Acest lucru indică faptul că fluxurile de numerar curente sunt utilizate pentru investiții pe termen lung.

Investitorii individuali sunt conștienți de faptul că un management prudent al cheltuielilor pe termen scurt le permite să profite și să se angajeze în oportunități de investiții care pot duce la creșterea bogăției pe termen lung. Pentru investitori, capacitatea unei companii de a gestiona în mod eficient atât riscul și randamentul investițiilor de capital, cât și cheltuielile de exploatare pe termen scurt, are un impact asupra valorii companiei pe termen lung. O componentă vitală a competențelor, care îi ajută pe investitori să înțeleagă mai bine operațiunile unei companii și, mai ales, modul în care aceste operațiuni pot influența valoarea acționarilor, este înțelegerea unor termeni precum cheltuielile de capital. 

Cum influențează CapEx (cheltuielile de capital) randamentul acțiunilor? 

How do capital expenditures affect stock returns?
 

După cum se vede mai sus, în cazul în care există o creștere a cererii pentru un produs, atunci companiile nu reușesc să facă față ofertei. Acest lucru duce la creșterea capacităților companiilor de a-și extinde producția. O ofertă mai mare duce apoi la o creștere a vânzărilor, ceea ce, la rândul său, creează valoare pentru acționarii săi.

Pe termen scurt, o companie ar putea înregistra o comprimare a marjei din cauza investițiilor în CapEx. Aceeași situație începe să se atenueze imediat ce o companie începe să producă în noile fabrici. Astfel, pe termen mediu și lung, compania respectivă va crește valoarea pentru acționarii săi. 

Cât de fiabilă este creșterea CapEx ca indicator al randamentelor viitoare ale unei acțiuni? 

Să presupunem că definim creșterea CapEx ca fiind creșterea activelor fixe nete. Corelăm apoi această creștere a CapEx ca procent din totalul activelor cu randamentele corespunzătoare ale acțiunilor după un an. 

Experții au descoperit că societățile listate la bursă care fac investiții de capital semnificative oferă, de obicei, randamente mai slabe ale acțiunilor în viitor.

Acest lucru implică faptul că probabilitatea ca o societate să înregistreze randamente negative ale acțiunilor după un an crește odată cu mărimea cheltuielilor de capital pe care le face.

De ce investițiile de capital, care sunt menite să sporească profiturile, duc adesea la randamente bursiere mai slabe?

Reține întotdeauna că fiecare afacere are o rată minimă de rentabilitate pe care o așteaptă de la fiecare investiție. Acest randament, cunoscut și sub numele de prag minim acceptabil, este o indicație a costului potențial al companiei în climatul de risc actual. 

O organizație va avea nevoie de o rată internă de rentabilitate (RIR) ridicată, care să poată acoperi rata de risc în cazul în care un proiect este riscant. Asigurându-se că valoarea actuală a fluxurilor de numerar ale unui proiect poate mai mult decât să acopere cheltuielile inițiale de investiție, aceasta poate lua, de asemenea, forma valorii actuale nete, cunoscută adesea sub numele de VAN.

Riscurile asociate CapEx-ului unei companii includ posibilitatea ca acesta să nu creeze suficiente randamente pentru a atinge pragul minim acceptabil. Riscul crește odată cu mărimea CapEx, deoarece o companie are nevoie de mai mult timp pentru a-și recupera investiția, ceea ce crește probabilitatea ca o VAN sau o RIR pozitivă să nu fie realizată.  

În consecință, întrucât piața a luat în considerare incertitudinea în prețul acțiunilor, riscurile mai mari au drept rezultat randamente mai slabe ale acțiunilor. Încrederea scăzută a pieței ar putea fi cauza relației negative dintre CapEx și randamentul acțiunilor. 

De exemplu, în cazul în care acționarii consideră că managementul administrează greșit fondurile societății prin alocarea excesivă a resurselor, ceea ce nu este întotdeauna în interesul lor, prețul acțiunilor poate scădea ca urmare a investiției de capital.

În mod similar, investitorii ar putea să nu fie de acord cu decizia conducerii de a merge mai departe cu anumite proiecte. Prin supraestimarea ratelor sale de rentabilitate, conducerea ar putea, în mod neintenționat, să își asume inițiative care au o VAN negativă.

Reține că întreprinderile cu o VAN negativă nu se îndreaptă întotdeauna spre pierderi. O investiție poate aduce bani pentru afacere și poate crește profiturile generale. Pur și simplu, având în vedere pragul minim acceptabil al proiectului, valoarea actuală a câștigurilor crescute nu susține investițiile de capital ale companiei, ceea ce scade valoarea acționarilor.

În timp ce cheltuielile de capital pot, fără îndoială, să sporească potențialul de profit al unei companii, rentabilitatea capitalului ar trebui să fie principala noastră preocupare, deoarece numai cheltuielile de capital cu VAN pozitivă pot contribui la o creștere susținută a prețului acțiunilor. 

Rezumat privind OpeX și CapEx

Cheltuielile de capital presupun, de obicei, o cheltuială substanțială de fonduri sau de capital, ceea ce necesită utilizarea de împrumuturi. Investitorii urmăresc îndeaproape gradul de îndatorare al unei companii pentru a se asigura că banii sunt folosiți în mod corespunzător, deoarece cheltuielile de capital sunt costisitoare.

Cheltuielile de capital prost planificate sau efectuate ar putea duce la probleme financiare viitoare. De exemplu, dacă echipa de conducere a unei companii investește în tehnologie de ultimă generație care devine rapid depășită, afacerea ar putea fi împovărată cu plăți aferente împrumuturilor timp de ani de zile, fără să obțină un randament prea mare din acest activ.

Unele industrii necesită mai mult capital decât altele, cum ar fi sectorul petrolier (vezi Analiză Petrol și previziuni privind prețul) și cel al gazelor naturale (vezi Prognoză Gaz Natural și previziuni privind prețul), unde companiile trebuie să achiziționeze echipamente de foraj. Prin urmare, investitorii ar trebui să compare cheltuielile de capital ale unei companii cu cele ale altor companii care activează în aceeași industrie. 

Resurse gratuite

Înainte de a începe să investești și să tranzacționezi, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate.

Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier.

   

Surse: 

Capital expenditure - Wikipedia 
Capital Expenditure (Capex) - Guide, Examples of Capital Investment (corporatefinanceinstitute.com) 
Capital Expenditure (CapEx) Definition, Formula, and Examples (investopedia.com) 
What Is Capital Expenditure (CapEx)? (thebalancemoney.com) 

Întrebări frecvente despre CapEx și OpeX

disclaimers_academy

course_share_title

article_rating_title

awful
ok
great
awesome

read_more

Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
financial_writer

Cristian Cochintu writes about trading and investing for CAPEX.com. Cristian has more than 15 years of brokerage, freelance, and in-house experience writing for financial institutions and coaching financial writers.