Notifications Bell

Lecția 1: Ce sunt acțiunile

Lecția 1: Ce sunt acțiunile

Acțiunile reprezintă o investiție într-o companie și în profiturile acesteia. Oamenii investesc în acțiuni la bursă pentru a obține un randament investițional.

Acțiunile sunt unități de proprietate într-o companie. Atunci când cumperi o acțiune, devii proprietarul unei cote de proprietate într-o companie, ceea ce îți oferă multe beneficii. Înțelegerea a ceea ce sunt acțiunile și a modului în care acestea funcționează este una dintre cheile unei investiții echilibrate, deoarece acțiunile joacă un rol central în construirea unui portofoliu solid.

Ce este o acțiune?

O acțiune este un titlu de valoare care reprezintă o cotă de proprietate într-o companie. Atunci când cumperi acțiuni ale unei companii, ajungi sa deții o mică parte din acea companie.

Investitorii cumpără acțiuni ale companiilor despre care cred că vor crește în valoare. Dacă acest lucru se întâmplă, valoarea acțiunilor companiei crește de asemenea. Acțiunile pot fi apoi vândute pentru a obține un profit.

Pentru companii, emiterea de acțiuni este o modalitate de a strânge bani pentru a se dezvolta. Pentru investitori, acțiunile reprezintă o modalitate de a-și crește profiturile și de a combate inflația.

Când cumperi cumperi acțiuni ale unei companii ai șansa să obții anumite privilegii în funcție de tipurile de acțiuni alese, printre care:

 • Drepturi de vot: Este posibil să primești dreaptul de a vota în cadrul adunărilor anuale ale acționarilor societății.
 • Dividende: Este posibil să primești o parte din profiturile societății.
 • Aprecierea capitalului: Atunci când prețul acțiunilor companiei crește, valoarea acțiunilor tale crește (și viceversa).

În timp ce acțiunile îți oferă o cotă de proprietate într-o companie, deținerea de acțiuni nu înseamnă că ai dreptul de a avea un cuvânt de spus în operațiunile zilnice ale companiei. Deținerea de acțiuni înseamnă că ai încredere în liderii companiei pentru a conduce afacerea așa cum consideră ei că este potrivit. Dacă performanțele unei companii nu sunt pe măsura așteptărilor tale, îți poți vinde acțiunile și poți alege o nouă destinație pentru banii investiți.

Cum funcționează vânzarea de acțiuni?

Companiile vând acțiuni din cadrul afacerilor pe care le dețin pentru a strânge bani, iar apoi folosesc acești bani pentru diverse inițiative, precum finanțarea de noi produse sau linii de produse, extinderea business-ului sau a operațiunilor, ori pentru a-și plăti datoriile.

Atunci când companiile private decid să vândă acțiuni către publicul larg, acestea realizează o ofertă publică inițială (IPO). În timpul unei oferte publice inițiale, compania și consilierii săi dezvăluie câte acțiuni vor fi emise și stabilesc un preț de IPO. Fondurile obținute din vânzarea de acțiuni în timpul unei IPO merg direct la companie. Odată ce oferta este finalizată, acțiunile sunt tranzacționate pe piața secundară - cunoscută și sub numele de "piața de acțiuni" - unde prețul acțiunilor crește și scade în funcție de o gamă largă de factori.

>> IPO-uri viitoare

Atunci când afli că o companie se listează la bursă, înseamnă că aceasta recurge la o ofertă publică inițială prin care pune acțiunile la dispoziția investitorilor prin intermediul piețelor publice de acțiuni. Dacă te hotărăști să cumperi o acțiune, de multe ori nu o vei cumpăra de la compania în sine, ci de la un alt investitor care se ocupă cu asta. În mod similar, dacă vrei să vinzi o acțiune, o vei oferi unui alt investitor care dorește să cumpere.

Aceste tranzacții sunt efectuate prin intermediul unei burse de valori, cu un broker care reprezintă fiecare investitor. În prezent, mulți investitori folosesc agenții de bursă online, cumpărând și vânzând acțiuni prin intermediul platformei de tranzacționare a brokerului, care îi conectează la burse. Dacă nu ai un cont de tranzacționare, vei avea nevoie de unul pentru a cumpăra acțiuni.

Ce tipuri de acțiuni există?

Companiile pot emite mai multe tipuri diferite de acțiuni. Acțiunile comune și acțiunile preferențiale sunt printre cele mai comune, iar unele companii au diferite clase de acțiuni. Aceste tipuri diferite de acțiuni determină drepturile de vot, plata dividendelor și drepturile tale de recuperare a investiției în cazul în care compania intră în faliment.

Acțiuni comune vs. acțiuni preferențiale

Atunci când oamenii vorbesc despre investiții în acțiuni, se referă de obicei la acțiunile obișnuite. Acest tip de acțiuni îți oferă posibilitatea de a participa la succesul companiilor publice și, ca atare, reprezintă o investiție care îți poate crește cu adevărat portofoliul.

După cum s-a menționat mai sus, cumpărarea de acțiuni îți poate da dreptul de a vota în cadrul adunării anuale a acționarilor unei companii.

Fiecare acțiune comună oferă de obicei deținătorilor un singur vot la adunarea anuală a companiei. Cu toate acestea, acționarii de acțiuni comune se află la capătul liniei, după deținătorii de datorii, creditori și acționari de acțiuni preferențiale, atunci când vine vorba de recuperarea investiției lor în cazul în care compania intră în faliment. În general, acțiunile ordinare îți dau dreptul la dividende, însă nu ai garanția că vei primi plata dividendelor. Companiile pot alege să plătească dividende sau să nu, în funcție de propriile nevoi.

Acțiunile de acțiuni preferențiale nu îți oferă, de obicei, niciun drept de vot, deși acțiunile preferențiale dau dreptul, în general, deținătorilor de acțiuni preferențiale să primească dividende înaintea acționarilor de acțiuni ordinare. În plus, investitorii care dețin acțiuni preferențiale sunt înaintea celor care dețin acțiuni ordinare în ceea ce privește recuperarea investiției lor în cazul în care compania intră în faliment.

Acțiunile comune și preferențiale se pot încadra în una sau mai multe dintre următoarele categorii:

 • Growth stocks oferă venituri care cresc într-un ritm mai rapid decât media pieței. Acestea plătesc rareori dividende, iar investitorii le cumpără în speranța unei aprecieri a capitalului. O companie tehnologică nou înființată este probabil să fie o acțiune de creștere.
 • Income stocks plătesc dividende în mod constant. Investitorii le cumpără pentru venitul pe care îl generează. O companie de utilități stabilită este probabil să fie o acțiune de venit.
 • Value stocks au un raport preț-câștig (PE – price-to-earnings) scăzut, ceea ce înseamnă că sunt mai ieftin de cumpărat decât acțiunile cu un raport preț-câștig mai mare. Acțiunile de valoare pot fi acțiuni de creștere sau de venit, iar raportul PE scăzut poate reflecta faptul că acestea au căzut în dizgrația investitorilor dintr-un anumit motiv. Oamenii cumpără acțiuni de valoare în speranța că piața a reacționat exagerat și că prețul acțiunilor își va reveni.
 • Acțiunile de tip blue-chips sunt acțiuni ale unor companii mari, bine cunoscute, cu un istoric solid de creștere. În general, acestea plătesc dividende.

Un alt mod de clasificare a acțiunilor este în funcție de mărimea companiei, așa cum reiese din capitalizarea sa bursieră. Există acțiuni cu capitalizare mare, capitalizare medie și capitalizare mică.

Acțiunile companiilor foarte mici sunt uneori numite acțiuni "microcapitaliste". Acțiunile cu cel mai mic preț sunt cunoscute sub numele de "penny stocks". Este posibil ca aceste companii să aibă câștiguri mici sau deloc. Acțiunile de tip "penny stocks" nu plătesc dividende și sunt foarte speculative.

Acțiuni cu Dividende

În funcție de tipul de acțiuni pe care le deții, companiile își pot împărți profiturile cu dumneavoastră prin intermediul dividendelor. Investitorii primesc plăți de dividende trimestrial sau anual, plățile fiind alocate în funcție de numărul de acțiuni ale companiei pe care le deții. Posesorii de acțiuni preferențiale au un drept prioritar la dividende, înaintea acționarilor de acțiuni ordinare. Indiferent de tipul de acțiuni pe care le ai, principiile care guvernează dividendele sunt, în esență, aceleași.

De exemplu, să presupunem că o companie are câștiguri pozitive pentru trimestru și emite un dividend de 0,42 dolari pentru acțiunile preferențiale. Dacă deții 100 de acțiuni preferențiale ale companiei, veți primi un dividend în numerar de 42 dolari. Multe companii oferă, de asemenea, un plan de reinvestire a dividendelor care îți permite să reinvestești plățile de dividende în numerar înapoi în acțiuni, mărindu-ți participațiile și menținând banii în portofoliu.

Companiile emit uneori dividende în acțiuni. Dacă o companie oferă dividende în acțiuni de 5% și dețineți 100 de acțiuni ale companiei respective, vei primi încă cinci acțiuni suplimentare, ceea ce va aduce deținerile tale la 105 acțiuni. Cu toate acestea, valoarea fiecărei acțiuni aflate în circulație ar scădea cu 5%, ceea ce face ca valoarea acțiunilor tale să fie aceeași.

Companiile emit, de asemenea, dividende hibride care sunt o combinație de numerar și acțiuni. Dividendele hibride sunt rare, dar au fost folosite în trecut de companii ca modalitate de a împărți profiturile cu acționarii lor.

>> Cele mai bune acțiuni cu dividende.

Beneficiile deținerii de acțiuni

Deținerea de acțiuni sau părți sociale ale unei companii prezintă numeroase beneficii potențiale, printre care și următoarele:

#1 Creanță asupra activelor

Un acționar are o creanță asupra activelor unei societăți la care deține acțiuni. Cu toate acestea, creanțele asupra activelor sunt relevante doar atunci când societatea se confruntă cu lichidarea. În acest caz, toate activele și pasivele societății sunt numărate și, după ce toți creditorii sunt plătiți, acționarii pot pretinde ceea ce a rămas. Acesta este motivul pentru care investițiile în capitaluri proprii (acțiuni) sunt considerate mai riscante decât cele în datorii (credite, împrumuturi și obligațiuni), deoarece creditorii sunt plătiți înaintea deținătorilor de acțiuni, iar dacă nu mai există active după ce datoria este plătită, deținătorii de acțiuni pot să nu primească nimic.

#2 Dividende și câștiguri de capital

Un acționar poate primi, de asemenea, câștiguri, care sunt plătite sub formă de dividende. Compania poate decide numărul de dividende care vor fi plătite într-o perioadă (cum ar fi un trimestru sau un an) sau poate decide să rețină toate câștigurile pentru a extinde afacerea în continuare. În afară de dividende, acționarul se poate bucura și de câștiguri de capital din aprecierea prețului acțiunilor.

#3 Puterea de a vota

Un alt avantaj al proprietății de acțiuni este faptul că acționarii au dreptul de a vota pentru schimbarea conducerii în cazul în care compania este prost administrată. Consiliul de administrație al unei companii va organiza întâlniri anuale pentru a raporta performanța generală a companiei. Aceștia dezvăluie planurile pentru operațiunile din perioada viitoare și deciziile de management. În cazul în care investitorii și acționarii nu sunt de acord cu funcționarea curentă a companiei sau cu planurile de viitor ale acesteia, aceștia au puterea de a negocia schimbări în management sau în strategia de afaceri.

#4 Răspundere limitată

În cele din urmă, atunci când o persoană deține acțiuni ale unei societăți, natura proprietății este limitată. În cazul în care societatea dă faliment, acționarii nu sunt răspunzători personal pentru nicio pierdere.

Riscurile deținerii de acțiuni

Pe lângă beneficiile pe care le aduce deținerea de acțiuni, există și riscuri pe care investitorii trebuie să le ia în considerare, printre care:

#1 Pierderea de capital

Nu există nicio garanție că prețul unei acțiuni va crește. De exemplu, un investitor poate cumpăra acțiuni la 50 de dolari în timpul unei oferte publice inițiale, dar poate constata că acțiunile scad la 20 de dolari, deoarece compania începe să aibă performanțe slabe.

#2 Fără preferințe de lichidare

Atunci când o societate este lichidată, creditorii sunt plătiți înaintea deținătorilor de capitaluri proprii. În cele mai multe cazuri, o societate va fi lichidată doar atunci când nu mai are decât foarte puține active pentru a funcționa. În cele mai multe cazuri, acest lucru înseamnă că nu vor rămâne active pentru deținătorii de capitaluri proprii după ce creditorii sunt plătiți.

#3 Drepturi limitate de vot

Deși, din punct de vedere tehnic, investitorii de retail au drept de vot în cadrul ședințelor consiliului de administrație, în practică, aceștia au de obicei o influență sau o putere foarte limitată. Acționarul majoritar este cel care hotărăște, de obicei, rezultatul tuturor voturilor din cadrul adunărilor acționarilor.

Ce factori influențează prețul acțiunilor?

Există mulți factori care afectează prețul acțiunilor. Aceștia pot include economia globală, performanța sectorului, politicile guvernamentale, dezastrele naturale și alți factori. Sentimentul investitorilor - ce cred aceștia despre perspectivele viitoare ale companiei - joacă adesea un rol important în dictarea prețului. Dacă investitorii sunt încrezători în capacitatea unei companii de a se dezvolta rapid și de a produce, în cele din urmă, randamente mari ale investițiilor, atunci prețul acțiunilor companiei poate fi mult peste valoarea intrinsecă, sau reală, actuală a acesteia.

Două dintre cele mai examinate rate financiare utilizate pentru evaluarea acțiunilor sunt următoarele:

 • Creșterea veniturilor
 • Creșterea profiturilor

O creștere a veniturilor poate oferi analiștilor informații prețioase despre performanța vânzărilor produselor sau serviciilor companiei și, în general, indică dacă clienții iubesc sau nu ceea ce face compania. Veniturile arată cât de eficient își gestionează compania operațiunile și resursele pentru a produce profituri. Ambii sunt indicatori de nivel foarte înalt care pot fi folosiți ca referințe pentru a decide dacă să cumperi sau nu acțiuni.

Cu toate acestea, analiștii folosesc, de asemenea, multe alte rate și instrumente financiare pentru a ajuta investitorii să beneficieze de pe urma tranzacționării acțiunilor.

Indiferent de activitatea pe care o desfășori în industria financiară, vei fi implicat într-un fel sau altul cu acțiunile.

Tranzacționarea și investiția în acțiuni

În trecut, acțiunile erau reprezentate pe o bucată de hârtie, sub forma unui certificat de proprietate. Atunci când o persoană dorea să cumpere acțiuni, trebuia să se deplaseze fizic la biroul unui broker și să facă tranzacția acolo, unde primea certificatele de acțiuni reale. În prezent, certificatele de acțiuni fizice sunt rareori întâlnite. Agenții de bursă păstrează documentele în format electronic, iar un investitor trebuie doar să se înregistreze pe platformele de tranzacționare online pentru a tranzacționa și a investi în acțiuni.

Investiția și tranzacționarea sunt termeni similari, pe care unii oameni îi folosesc uneori în mod interschimbabil, dar există diferențe importante pe care trebuie să le știi. Vom trece în revistă ce înseamnă fiecare dintre acești termeni în această secțiune.

Ce este tranzacționarea de acțiuni?

Tranzacționarea de acțiuni înseamnă că speculezi pe marginea fluctuațiilor de preț ale unei acțiuni cu ajutorul unor instrumente derivate, cum ar fi CFD-urile, fără a deveni proprietar direct. CFD-urile sunt produse cu efect de levier, ceea ce înseamnă că nu va trebui să acoperi valoarea totală a poziției. Însă, trebuie să știi că efectul de levier îți poate crește atât profiturile, cât și pierderile.

Cu CFD-urile, poți deschide poziții LONG pe acțiuni dacă ești de părere că prețul va crește sau poți deschide poziții SHORT (shorting) dacă ești de părere că prețul va scădea. Shorting-ul cu instrumente financiare derivate poate fi o modalitate eficientă de a-ți proteja portofoliul împotriva scăderilor de preț sau poate fi o modalitate de a genera profituri din acțiunile a căror valoare scade. Dar, atunci când faci asta, pierderile potențiale sunt teoretic nelimitate, deoarece nu există nicio limită în ceea ce privește cât de mult poate crește prețul unui lucru.

>> Află cum să tranzacționezi acțiuni.

Atunci când îți deschizi un cont CFD cu noi, vei putea tranzacționa fără comisioane:

 • Tranzacționarea acțiunilor individuale - "Cumperi" (poziție LONG) sau "vinzi" (poziție SHORT) până la 2.000 de acțiuni internaționale pentru a specula cu privire la creșterea sau scăderea prețului acestora.
 • Tranzacționare fracționată, fără efect de levier - Tranzacționează peste 50 de acțiuni celebre listate în SUA fără a-ți face griji cu privire la comisioane și taxe de reînnoire
 • Tranzacționare tematică - obține expunere la mișcările unei anumite tendințe sau "teme", cum ar fi acțiunile meme, acțiunile social media, acțiunile EV și multe alte ThematiX
 • Tranzacționarea coșurilor de acțiuni - ia o poziție pe un grup de acțiuni simultan, grupate într-un indice sau ETF.

Ce este investiția în acțiuni?

Investitorii cumpără acțiuni în mod direct în speranța că prețul acestora va crește și că vor putea fi vândute la o dată ulterioară pentru a obține un profit. Aceștia susțin ideea de a cumpăra la preț scăzut și de a vinde la preț ridicat - cunoscută sub numele de "going long". Investitorii vor lua poziții pe o perioadă mai lungă de timp, încercând să profite de pe urma variațiilor prețului acțiunilor, precum și de pe urma plăților de dividende.

Deși acest lucru înseamnă că ar putea avea nevoie de un capital inițial mai mare pentru a începe, în comparație cu tranzacționarea, pierderile lor vor fi limitate la această investiție inițială. Acestea fiind spuse, investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că ar putea primi înapoi mai puțin decât au investit inițial.

>> Află cum să investești în acțiuni

Care sunt modalitățile de a face bani din acțiuni

Acțiunile prezintă un risc mai mare decât alte investiții, dar au și potențialul de a obține profituri mai mari. Investitorii în acțiuni pot câștiga bani în trei moduri principale:

 • Vinzi acțiuni pentru profit - adică la un preț mai mare decât ai plătit pentru ele. În cazul în care prețul unei acțiuni crește în perioada în care o dețin și o vând pentru un preț mai mare decât au plătit pentru ea (investiții de tip "buy and hold"). Aceasta este strategia clasică, "buy low, sell high".
 • Short-selling - Această strategie este o inversare a celei clasice de mai sus; ar putea fi denumită "vinde la preț ridicat, cumpără la preț mic". Atunci când alegi să shortezi, împrumuți acțiuni (metoda tradițională), le vinzi pe piața liberă și le răscumperi mai târziu - dacă și când prețul scade. Cu instrumentele derivate, cum ar fi CFD-urile, nu e nevoie să imprumuți acțiuni de la un broker - pur și simplu speculezi pe prețul pieței, în loc să devii proprietarul fizic al activului. Short-sellingul este un pariu că valoarea unei acțiuni va scădea.

 • Colectarea dividendelor – Multe acțiuni plătesc dividende, adică o distribuire a profiturilor companiei pe acțiune. De obicei emise în fiecare trimestru, acestea reprezintă o recompensă suplimentară pentru acționari, plătită de obicei în numerar, dar uneori și în acțiuni suplimentare. Nu toate acțiunile plătesc dividende, dar cele care o fac o fac de obicei trimestrial.

Scopul final al fiecărui investitor este, bineînțeles, acela de a obține un profit din acțiunile sale. Dar, dacă piața merge împotriva lor, vor avea pierderi.

În ultimul secol, piața bursieră a înregistrat un randament mediu anual de 10%. Cuvântul "medie" este important aici: nu numai că acest randament este o medie pentru întreaga piață ca întreg - și nu pentru o anumită acțiune individuală - dar, în orice an, randamentul pieței poate fi mai mic sau mai mare de 10%.

Care sunt cele mai performante acțiuni internaționale?

Acestea sunt acțiunile internaționale cu cele mai bune performanțe din ultimii 10 ani. Existența unor astfel de randamente impresionante face să pară ușor de realizat, dar este nevoie de un avantaj de tranzacționare pentru a obține randamente peste medie. Toate listele sunt acțiuni cu sediul în SUA, iar datele sunt preluate de pe Yahoo Finance.

 1. Celsius Holdings (CELH): 41,480%
 2. Tesla (TSLA): 18,683%
 3. GreenBox (GBOX): 13,483%
 4. Repligen (RGEN): 8,096%
 5. Patrick Industries (PATK): 6,340%
 6. NVIDIA (NVDA): 7,563%
 7. Genmab (GMAB): 7,105%
 8. Dexcom (DXCM): 7,753%
 9. Netflix (NFLX): 7,151%
 10. BioLife Solutions (BLFS): 10,355%

* Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Care sunt cele mai mari acțiuni internaționale?

Acestea sunt cele mai mari companii listate la bursele publice la nivel mondial și țările în care erau listate la începutul lunii noiembrie 2021 (în funcție de capitalizarea de piață).

 1. Microsoft (MSFT): $2.53 trilioane (USA)
 2. Apple (AAPL): $2.49 trilioane (USA)
 3. Saudi Aramco (2222.SR): $2.02 trilioane (Saudi Arabia)
 4. Alphabet (GOOGL): $1.95 trilioane (USA)
 5. Amazon (AMZN): $1.76 trilioane (USA)
 6. Tesla (TSLA): $1.24 trilioane (USA)
 7. Facebook (FB): $934.25 milioane (USA)
 8. NVIDIA (NVDA): $742.64 milioane (USA)
 9. Berkshire Hathaway (BRK): $650.99 milioane (USA)
 10. TSMC (TSM) $610.85 milioane (Taiwan)

Care sunt cele mai populare acțiuni internaționale?

Acestea sunt cele mai populare acțiuni internaționale pentru investitori în ultimele 6 luni. Acesta este un instantaneu de la Ahrefs, bazat pe numărul de căutări pe Google.

 • Lucid Motors (LCID)
 • NIO (NIO)
 • AMC (AMC)
 • Wish (WISH)
 • Idex (IDEX)
 • Cisco (CSCO)
 • Boeing (BA)
 • Gamestop (GME)
 • Xpeng (XPEV)
 • Moderna (MRNA)

Concluzia

O acțiune reprezintă o fracțiune de proprietate asupra capitalului social al unei organizații. Este diferit de o obligațiune, care este mai degrabă un împrumut acordat de creditori companiei în schimbul unor plăți periodice. O companie emite acțiuni pentru a strânge capital de la investitori pentru noi proiecte sau pentru a-și extinde operațiunile comerciale.

Ce trebuie să reții despre acțiuni:

 • Investitorii care se descurcă cel mai bine pe termen lung cumpără. Aceasta înseamnă că dețin un portofoliu diversificat de mai multe acțiuni și le păstrează în perioadele bune și rele.
 • Investițiile în acțiuni individuale necesită timp. Ar trebui să faci un research pentru fiecare acțiune pe care o cumperi, ceea ce include punerea la punct cu istoricul acesteia în ceea ce privește rezultatele financiare. Mulți investitori aleg să economisească timp investind în acțiuni prin intermediul fondurilor mutuale, al fondurilor de indici și al ETF-urilor. Acestea îți permit să cumperi mai multe acțiuni într-o singură tranzacție, oferind o diversificare instantanee și reducând volumul de muncă de teren necesar pentru a investi.
 • Există două tipuri principale de acțiuni: comune și preferențiale. Majoritatea investitorilor dețin acțiuni ordinare într-o companie publică. Acțiunile ordinare pot plăti dividende, dar dividendele nu sunt garantate, iar valoarea dividendelor nu este fixă.

Instrumente și resurse gratuite de tranzacționare a acțiunilor

Înainte de a începe să tranzacționezi acțiuni, ar fi bine să iei în considerare folosirea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi CAPEX Academy sau un cont demo de tranzacționare. CAPEX Academy are o mulțime de cursuri din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun.

Contul nostru demo te poate ajuta să afli mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și să vezi mai clar cum funcționează CFD-urile - precum și ce înseamnă să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca un capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent pentru investitorii care doresc să facă trecerea la tranzacționarea cu efect de levier.

Întrebări frecvente despre acțiuni

De ce sunt oamenii interesați de acțiuni?

Oamenii sunt interesați de acțiuni, la fel ca și de alte piețe financiare, acestea pot fi o oportunitate de a face bani. La un nivel de bază, poți lua o poziție pe acțiuni pentru a te expune la creșterea economică - și dacă performanța unei economii crește, s-ar putea să constați că și companiile din acea economie cresc.

Creșterea companiilor este corelată cu creșterea prețului acțiunilor, ceea ce oamenii speră atunci când cumpără sau investesc în acțiuni.

Cum poți cumpăra o acțiune?

Cel mai adesea, acțiunile sunt cumpărate și vândute la bursele de valori, cum ar fi Nasdaq sau New York Stock Exchange (NYSE). După ce o companie se listează la bursă prin intermediul unei oferte publice inițiale (IPO), acțiunile sale devin disponibile pentru investitorii care le pot cumpăra și vinde la o bursă. În mod obișnuit, investitorii vor folosi un cont de tranzacționare pentru a cumpăra acțiuni la bursă, care va afișa prețul de cumpărare (oferta) sau prețul de vânzare (oferta). Prețul acțiunilor este influențat, printre alte variabile, de cererea și oferta din piață.

Care este diferența dintre o acțiune și o obligațiune?

Atunci când o companie strânge capital prin emiterea de acțiuni, acestea îi conferă deținătorului o cotă de proprietate în cadrul companiei. În schimb, atunci când o companie obține fonduri pentru afaceri prin vânzarea de obligațiuni, aceste obligațiuni reprezintă împrumuturi de la deținătorul de obligațiuni către companie. Obligațiunile au termeni care impun companiei sau entității să ramburseze principalul împreună cu ratele dobânzii în schimbul acestui împrumut. În plus, deținătorilor de obligațiuni li se acordă prioritate față de acționari în cazul unui faliment, în timp ce acționarii sunt de obicei ultimii la rând în ceea ce privește dreptul la active.

De ce emit companiile acțiuni?

Companiile emit acțiuni pentru a strânge capital în vederea extinderii operațiunilor lor comerciale sau pentru a întreprinde noi proiecte. Emiterea de acțiuni îi ajută, de asemenea, pe investitorii timpurii ai companiei să încaseze și să profite de pe urma pozițiilor pe care le dețin în cadrul companiilor.

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.

Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.

Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
Distribuie acest articol