Article Hero

3 Planuri de Investiții pe Termen Lung

14 minutes
intermediate
Best Monthly Investment Plans 2024
Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
01 Aprilie 2024

Un plan de investiții pe termen lung poate fi o opțiune atractivă pentru pensionari, pentru persoanele care caută un venit suplimentar sau pentru cei care doresc un venit regulat, păstrându-și în același timp capitalul. Analizăm trei dintre cele mai bune planuri de investiții pe termen lung pentru 2024 și o alternativă. 

Planurile de investiții pe termen lung oferă investitorilor un flux de venituri regulate, generând astfel un aport stabil de numerar și oferind, în același timp, o potențială apreciere a capitalului. Numeroase bănci, companii de asigurări și instituții financiare oferă astfel de scheme și planuri. Cu toate acestea, investitorii ar trebui să țină cont de toleranța lor la risc înainte de a investi într-un plan de investiții pe temen lung.

Plan de Investiții pe Termen Lung – Considerente cheie

 • Un plan de investiții pe termen lung este o opțiune de investiții care îți poate oferi un venit și, în același timp, un potențial de apreciere a capitalului.
 • Planurile de investiții pe termen lung se focusează, de obicei, pe o combinație de titluri cu venit fix, cum ar fi obligațiuni, titluri de creanță, titluri de stat și acțiuni. 
 • Prin diversificarea portofoliului de investiții, un plan de investiții pe termn lung își propune să aducă un echilibru între obținerea de venituri și aprecierea capitalului.

Să înțelegem Conceptul de Plan de Investiții pe Termen Lung 

Un plan de investiții pe termen lung este un tip de fond mutual. Obiectivul este acela de a investi într-o combinație de titluri de creanță și acțiuni pentru a prezerva capitalul și a asigura un flux de numerar. În consecință, acestea oferă investitorilor - inclusiv pensionarilor - o sursă diferită și fiabilă de venituri, plătite sub formă de dobânzi sau dividende.  

Mixul de investiții al unui fond de investiții pe termen lung este, de regulă, unul conservator, deoarece principalul obiectiv este acela de a proteja averea investitorilor și de a le oferi o sursă de venit. Acest lucru denotă, de obicei, faptul că ponderea acțiunilor în cadrul unui astfel de fond poate fi una destul de modestă. Cele mai multe investiții sunt orientate către titluri de creanță. Acest lucru se datorează faptului că se urmărește obținerea unor randamente consecvente, alocând în același timp o parte pentru creșterea veniturilor prin investiții în acțiuni. De obicei, raportul este de 20% acțiuni și 80% titluri de creanță, sau un raport comparabil.  

În ciuda denumirii, planurile de investiții pe termen lung nu au o performață regulată. Atunci când piața evoluează bine, investitorii pot anticipa un flux constant de venituri; cu toate acestea, în perioadele de piață bear, se poate înregistra un declin. Volatilitatea pieței are un impact asupra expunerii pe acțiuni. Activele pe acțiuni ocupă adesea un procent mic din totalul fondului, deoarece acestea sunt mai sensibile la fluctuațiile pieței. Valorile activelor nete ale acestor fonduri pot fi, de asemenea, influențate de modificările dobânzilor.  

Unele dintre Cele mai Bune Planuri de Investiții pe Termen Lung

Atunci când căuți cel mai bun plan de investiții pe termen lung, potrivit nevoilor tale, trebuie să iei în considerare mai mulți factori. Printre cei mai importanți se numără gradul de risc asumat și potențioalul randament, orizontul de timp al investiției și variabilitatea opțiunilor (tipurile de investiții). Alți factori demni de luat în considerare includ perioada minimă a investiției, limitele investiției și punctele forte unice ale fiecărui instrument de investiții.

Titluri de Stat pe Termen Lung

Titlurile de stat pe termen lung oferă plăți fixe ale dobânzii și o rată fixă a cuponului pentru zece ani sau o perioadă mai mare. Acestea sunt tranzacționate în mod activ pe piețele financiare și sunt susținute de încrederea și credibilitatea deplină a guvernului emitent. Sunt preferate cu precădere de investitorii care caută un venit stabil pe termen lung și prezervarea capitalului.

Principalele Caracteristici ale Titlurilor de Stat pe Termen Lung:

 • Data scadenței: Titlurile de stat pe termen lung au o perioadă de scadență care depășește de obicei zece ani, oferind un orizont de investiții pe termen lung.
 • Plăți fixe ale dobânzii: Guvernele efectuează plăți regulate ale dobânzii către deținătorii de titluri de stat la o rată fixă prestabilită pe toată durata obligațiunilor.
 • Rata cuponului: Rata cuponului, cunoscută și sub denumirea de rata nominală a dobânzii, este determinată la momentul emiterii și rămâne fixă pe durata obligațiunii.
 • Rambursarea principalului: La scadența obligațiunii, guvernul rambursează suma principală investită inițial de către deținătorul obligațiunii.
 • Sprijin guvernamental: Titlurile de stat pe termen lung sunt garantate de deplina credibilitate a guvernului emitent, ceea ce asigură rambursarea.
 • Risc și Randament: Deși sunt în general considerate investiții sigure, titlurile de stat pe termen lung pot prezenta un anumit risc asociat cu modificările ratei dobânzii și cu inflația. De obicei, se așteaptă randamente mai mari în comparație cu titlurile de stat pe termen mai scurt.
 • Tranzacționarea pe piață: Titlurile de stat pe termen lung sunt tranzacționate în mod activ pe piețele financiare, permițând investitorilor să le cumpere și să le vândă înainte de scadență, dacă doresc.
 • Investiții cu venit fix: Titlurile de stat pe termen lung sunt adesea preferate de investitorii care caută venituri stabile pe termen lung și protejarea capitalului.

Investitorii pot achiziționa titluri de valoare cu venit fix emise de guverne sau de instituții financiare care oferă plăți regulate ale dobânzii și rambursarea principalului la scadență.

Prin intermediul CAPEX.com poți tranzacționa titluri de stat din SUA, Marea Britanie și UE prin intermediul CFD-urilor sau poți cumpăra acțiuni ale ETF-urilor care investesc în titluri de stat pe termen lung.

       

Plan de Investiții pe Termen Lung în Fonduri Mutuale

Un plan de investiții pe termen lung în fonduri mutuale oferă diversificare și venituri recurente din dividende. Acestea investesc într-o combinație de titluri de creanță și titluri de capital pentru a echilibra veniturile și aprecierea capitalului. Acestea au un profil de risc moderat și împart dividende în mod regulat la nivel lunar, trimestrial sau anual.

Unele oferă, de asemenea, un plan de retragere sistematică. Managerii fondurilor iau deciziile de investiții, iar tu poți cumpăra sau vinde în funcție de obiectivele și nevoile tale. Cu toate acestea, planurile de investiții pe termen lung în fonduri mutuale implică o rată a cheltuielilor care trebuie luată în considerare atunci când se face evaluarea randamentelor.

Principalele caracteristici ale Planurilor de investiții pe Termern Lung în Fonduri Mutuale:

 • Venituri regulate: Planurile de investiții pe termen lung în fonduri mutuale au capacitatea de a-ți oferi venituri constante din dividende.
 • Alocarea activelor: Aceste planuri investesc într-o combinație de titluri de creanță și titluri de capital, stabilind un echilibru între generare de venituri și o potențială apreciere a capitalului.
 • Profilul risc-randament: Planurile de investiții pe termen lung in fonduri mutuale au, de regulă, un profil de risc moderat, încercând să pună în echilibru stabilitatea și oportunitățile de creștere.
 • Plăți ale dividendelor: Primești în mod regulat dividende (lunar, trimestrial sau anual), ceea ce îți asigură un flux constant de venituri.
 • Plan de retragere sistematică (Systematic Withdrawal Plan - SWP): Unele planuri de investiții pe termen lung în fonduri mutuale oferă opțiunea unui plan de retragere sistematică, care îți permite să retragi periodic o sumă prestabilită.
 • Management profesional: Fondurile mutuale sunt administrate de manageri de fonduri cu experiență care iau decizii de investiții pentru a optimiza generarea de venituri și aprecierea capitalului.
 • Flexibilitate și lichiditate: Poți intra sau ieși din schemă în funcție de obiectivele tale financiare și de nevoile tale de lichiditate, în conformitate cu termenii și condițiile fondului mutual.
 • Rata cheltuielilor: investițiile pe termen lung în fonduri mutuale au o rată a cheltuielilor care acoperă costurile operaționale ale fondului, pe care ar trebui să le iei în considerare atunci când evaluezi randamentul general.

Investitorii pot opta pentru fonduri de investiții administrate de profesioniști, care pun laolaltă fonduri de la numeroși investitori pentru a investi într-un portofoliu diversificat de acțiuni, obligațiuni sau alte titluri de valoare.

Prin intermediul CAPEX.com poți tranzacționa sau cumpăra acțiuni ale unora dintre cele mai mari și mai populare ETF-uri listate la 10 burse de valori globale.

    

Dividende din Acțiuni

Dividendele pe acțiuni reprezintă distribuirea periodică a profiturilor de către companii către acționari. Companiile generează profituri din operațiunile lor comerciale, iar o parte din aceste profituri sunt împărțite cu acționarii sub formă de dividende.

Principalele Caracteristici ale Dividentelor din Acțiuni:

 • Venit regulat: Dividendele din acțiuni îți asigură un venit regulat, în calitate de investitor, prin distribuirea periodică a profiturilor sub formă de dividende.
 • Proprietate în cadrul companiilor: Investitorii care dețin acțiuni devin acționari ai companiei și sunt eligibili pentru a primi o parte din profituri.
 • Dividende cash: Dividendele sunt de regulă plătite în numerar, ceea ce îți oferă un flux de venit periodic tangibil.
 • Plăți regulate: Companiile împart dividende în mod regulat, adesea lunar, trimestrial sau anual, ceea ce îți asigură un venit constant.
 • Randamentul dividendelor: Poți evalua potențialul în materie de venituri ale unor acțiuni prin intermediul randamentului dividendului, care reprezintă plata dividendelor ca procent din prețul acțiunilor.
 • Potențialul de apreciere a capitalului: Pe lângă veniturile periodice, investițiile în acțiuni oferă și posibilitatea de apreciere a capitalului, deoarece valoarea acțiunilor poate crește în timp.
 • Considerații fiscale: Veniturile din dividende în sunt supuse impozitării și ar trebui să iei în considerare implicațiile fiscale în funcție de categoria ta de impozitare și de orice scutiri sau deduceri aplicabile.
 • Beneficii în materie de diversificare: Investind în mai multe companii, îți poți diversifica portofoliul de acțiuni, reducând riscul asociat performanței fiecărei companii în parte.
 • Perspectivă de investiții pe termen lung: Dividendele din acțiuni ca plan de investiții sunt potrivite pentru investitorii cu o perspectivă pe termen lung, deoarece aceștia pot beneficia atât de venituri, cât și de o potențială creștere a capitalului.

Cele mai bune acțiuni cu dividende sunt acțiuni ale unor companii bine poziționate, care își măresc plățile în timp. Randamentul mediu al dividendelor unora dintre cele mai bune acțiuni cu dividende este de 12,69%, potrivit NerdWallet.

Prin intermediul CAPEX.com poți tranzacționa până la 2.000 de CFD-uri pe acțiuni, sau poți cumpăra acțiuni de la aproximativ 5.000 de companii listate la 10 burse de valori globale.

    

Pe lângă aceste clase de active tradiționale, ia în considerare posibilitatea de a explora investiții alternative, cum ar fi certificatele structurate, care oferă profiluri personalizate de risc și randament, adaptate la obiectivele tale individuale de investiții. De asemenea, ai putea lua în considerare investițiile în imobiliare (cum ar fi proprietățile locative) și în fonduri de investiții imobiliare (REIT-uri).  

Asigură-te că te consulți cu un profesionist în domeniul financiar sau al investițiilor pentru mai multe informații și pentru a afla opțiunile care se potrivesc cel mai bine situației tale individuale.

Aspecte de luat în considerare înainte de căuta cele mai bune investiții pe termen lung

Nu uita că investițiile trebuie să fie aliniate cu obiectivele de investiții și la apetitul pentru risc al investitorilor. Alți parametri importanți care trebuie incluși în ecuație sunt randamentele, orizontul de timp al investiției și lichiditatea. În plus, nu uita că randamentele trebuie evaluate înainte de a intra în joc.

Iată un rezumat al acestor factori:

Obiectivele de investiții

De cele mai multe ori, cele mai bune investiții pe termen lung încep prin stabilirea unor obiective. Luarea deciziilor cu privire la unde să investești banii, cât să investești, când să îi investești, pentru cât timp și în ce mod devine simplă atunci când scopul este clar. De exemplu, planurile de investiții pe termen lung alunare ar putea fi o alegere inteligentă dacă intenționezi să ai un flux constant de venituri pasive; cu toate acestea, tranzacționarea directă a acțiunilor poate fi, de asemenea, o alegere potrivită dacă ești dispus să îți asumi un grad ridicat de risc și să maximizezi potențialul de rentabilitate al investiției.

Apetitul pentru risc

Încă o dată, acesta un aspect esențial de luat în considerare înainte de a-ți alege strategia de investiții pe termen lung sau alegerea activelor. Un plan de investiții pe termen lung reprezintă o alternativă atractivă pentru cei care caută o sursă consistentă de venit pasiv fără a-și asuma prea multe riscuri. Te rugăm să fii conștient de faptul că există un risc asociat tuturor investițiilor asociate pieței. În cazul în care ai îndoieli sau ai întrebări, te rugăm să consulți un profesionist. 

Lichiditatea

Ce nivel de lichiditate a investiției cauți? De obicei, acest lucru este determinat de cerințele și obligațiile tale financiare. Reține că depozitele bancare (a se vedea cele mai bune dobânzi la depozite) ar putea implica o lichiditate mai mare decât unele investiții pe termen lung, chiar dacă acestea din urmă sunt mai puțin lichide decât investițiile în acțiuni.  

Comisioanele și orizontul investițional

Ar fi benefic să evaluezi comisioanele și alte costuri asociate diferitelor planuri de investiții pentru a selecta unul care se potrivește nevoilor tale. De asemenea, este esențial să înțelegi cât de mult și pe ce perioadă de timp îți poți investi banii. Reține că planurile de investiții pe termen lung ar putea fi mai potrivite pentru investitorii care dispun de factorul timp, deoarece nu sunt potrivite pentru investiții pe termen scurt.

Investiții pe Termen Lung - Beneficii

Unele dintre cele mai mari avantaje asociate unui plan de investiții pe termen lung sunt venitul regulat și creșterea care se poate acumula în timp, managementul profesional al portofoliului și lichiditatea. Mai jos este prezentat un rezumat al numeroaselor avantaje pe care le poate avea un astfel de plan de investiții:

Management Profesional

Managerii de fonduri cu experiență administrează cele mai bune planuri de investiții pe termen lung. Aceștia au expertiza necesară pentru a concepe o combinație corectă de active. Acest lucru este util atunci când vine vorba de reducerea riscurilor investiționale.

Lichiditate

Deși nu sunt la fel de lichide ca depozitele bancare, cele mai bune planuri de investiții pe termen lung oferă lichiditate investitorilor. Cu toate acestea, dacă sunt vândute în grabă sau fără o deliberare adecvată, este posibil să nu obții un preț decent pentru investițiile tale. Vânzarea acestora în schimb nu este greu de realizat.

Venit regulat

Aceste planuri oferă investitorilor diversificare și posibilitatea de a obține venituri regulate. Acest lucru poate funcționa extrem de bine pentru cei care au nevoie de un flux regulat de venituri pentru a-și satisface cheltuielile de subzistență sau pentru a face față altor responsabilități financiare.

Potențial de creștere

Cele mai bune investiții pe termen lung pot oferi investitorilor opțiuni de creștere, datorită faptului că pot investi într-o combinație de titluri de creanță și acțiuni. Cu toate acestea, merită menționat aici că acestea nu sunt la fel de riscante ca acțiunile, dar nici la fel de rentabile. Randamentele ar putea fi mai mici decât în cazul investițiilor bine planificate în cele mai bune acțiuni pentru 2024 și ulterior.

Alternative la Cele mai Bune Investiții pe Termen Lung

Tehnica medierii costului în dolari (Dollar-Cost Averaging) este una dintre cele mai populare alternative la planurile de investiții pe termen lung pentru cei care intenționeză să-și construiască un portofoliu diversificat alocând o sumă de bani la intervale regulate. Această metodă poate facilita modul de abordare a piețelor dominate de incertitudini, prin automatizarea achizițiilor. De asemenea, sprijină efortul unui investitor de a investi în mod constant.

Strategia de mediere a costurilui în dolari poate fi utilizată de către orice investitor care dorește să profite de avantajele sale, printre care se numără un potențial cost mediu mai mic, investiții automate pe intervale regulate de timp și o metodă care îl scutește de stresul de a trebui să ia decizii de cumpărare sub presiune atunci când piața este fluctuantă.

Metoda medierii costului in dolari poate fi deosebit de utilă pentru investitorii începători care nu au încă experiența sau cunoștințele necesare pentru a judeca cele mai oportune momente de cumpărare. Poate fi, de asemenea, o strategie fiabilă pentru investitorii pe termen lung care se angajează să investească în mod regulat, dar care nu au timpul sau înclinația de a urmări piețele bursiere și de a-și sincroniza deschiderea ordinelor.

Tehnica medierii costului in dolari (Dollar-Cost Averaging) este una dintre cele mai bune strategii pentru investitorii care doresc să tranzacționeze ETF-uri care urmăresc principalii indici bursieri, cum ar fi S&P 500, titluri de stat, cum ar fi Titlurile de Trezorerie pe 30 de ani, sau materii prime, precum aurul. 

    

Reține că medierea costului în dolari nu este potrivit pentru toată lumea. Nu este neapărat adecvat pentru acele perioade de timp în care prețurile au un trend constant într-o direcție sau alta. Asigură-te că iei în considerare perspectivele tale cu privire la o investiție și la piața în general atunci când iei decizia de a utiliza tehnica medierii costului în dolari.

Concluzii

Planurile de investiții pe termen lung sunt o opțiune populară prin care investitorii se asigură că obțin un flux de venit constant, oferindu-le dividende și dobânzi, investind în principal în active cu risc mai scăzut. O poziție mai mică pe acțiuni compensează acest aspect.  

La fel ca în cazul oricărei alte aventuri financiare, este important să iei în considerare dacă acestea se potrivesc nevoilor tale, precum și orice implicații fiscale. În cazul în care nu ești sigur dacă un plan de investiții pe termen lung este potrivit pentru tine, vorbește cu un profesionist în domeniul investițiilor sau în domeniul financiar.

Resurse gratuite

Înainte de a decide care este cel mai bun plan de investiții pe termen lung, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont demo de tranzacționare. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de investiții la bursă din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții la bursă mai bine informate. 

Instrumentele noastre integrate pentru terți te pot ajuta să iei în considerare cele mai bune investiții pe termen lung. 

Contul nostru demo este un loc potrivit pentru a învăța mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea să înțelegi îndeaproape cum funcționează CFD-urile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca un capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent pentru investitorii în acțiuni care doresc să facă trecerea la tranzacționarea cu efect de levier. 

Surse:

Întrebări frecvente despre Cele mai Bune Investiții Pe Termen Lung

disclaimers_academy

course_share_title

article_rating_title

awful
ok
great
awesome

read_more

Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
financial_writer

Cristian Cochintu writes about trading and investing for CAPEX.com. Cristian has more than 15 years of brokerage, freelance, and in-house experience writing for financial institutions and coaching financial writers.