Notifications Bell

Microsoft experienced global service outage

Microsoft experienced global service outage

Microsoft's recent software update had an impact on the cloud-based services

As many people are still working from home, the need for software that makes their lives easier is overwhelming.

Microsoft suffered various disruptions with its Office 365 tools and #Azure Cloud, disabling users for multiple hours. The only ones affected were those who tried to log into the systems, not those already connected.

According to the company, the #Office 365 problem was caused by a software change. After the disruption, the software was restored to a previous version. However, the quick fix failed to restore the service. After a couple of hours of mitigation steps, users started noticing improvements.

In the middle of a pandemic, social services and platforms that support remote working are essential to all kinds of workers and companies, especially those offered by Microsoft, whose #Teams app had 75 million daily active users, as reported in April.

Following the news, Microsoft stock price traded 0.11% lower.

Sources: theguardian.com, marketwatch.com, finance.yahoo.com


Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.

Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.

Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.