Australian dollar - Japanese yen

Giao dịch AUD/JPY - Giá Trực tiếp & Biểu đồ AUD/JPY tại CAPEX.com

5m
15m
30m
1h
4h
1d
1w

Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc dự đoán về hiệu suất trong tương lai.

AUD/JPY Giao dịch trực tuyến tại CAPEX.com. Giao dịch CFD AUD/JPY với các Biểu đồ và báo giá Tin tức, Giá & Phân tích trực tiếp.