BASF SE

Giao dịch BASF - Giá Trực tiếp & Biểu đồ BASF tại CAPEX.com

5m
15m
30m
1h
4h
1d
1w

Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc dự đoán về hiệu suất trong tương lai.

BASF Giao dịch trực tuyến tại CAPEX.com. Giao dịch CFD BASF với các Biểu đồ và báo giá Tin tức, Giá & Phân tích trực tiếp.