Citigroup, Inc. Common Stock

Giao dịch CITIGROUP - Giá Trực tiếp & Biểu đồ CITIGROUP tại CAPEX.com

5m
15m
30m
1h
4h
1d
1w

Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc dự đoán về hiệu suất trong tương lai.

CITIGROUP Giao dịch trực tuyến tại CAPEX.com. Giao dịch CFD CITIGROUP với các Biểu đồ và báo giá Tin tức, Giá & Phân tích trực tiếp.

NaN