Deliveroo Holdings

Giao dịch Deliveroo Holdings - Giá Trực tiếp & Biểu đồ Deliveroo Holdings tại CAPEX.com

5m
15m
30m
1h
4h
1d
1w

Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc dự đoán về hiệu suất trong tương lai.

Deliveroo Holdings Giao dịch trực tuyến tại CAPEX.com. Giao dịch CFD Deliveroo Holdings với các Biểu đồ và báo giá Tin tức, Giá & Phân tích trực tiếp.

NaN