Euro - Romanian new leu

Giao dịch EUR/RON - Giá Trực tiếp & Biểu đồ EUR/RON tại CAPEX.com

5m
15m
30m
1h
4h
1d
1w

Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc dự đoán về hiệu suất trong tương lai.

EUR/RON Giao dịch trực tuyến tại CAPEX.com. Giao dịch CFD EUR/RON với các Biểu đồ và báo giá Tin tức, Giá & Phân tích trực tiếp.

NaN