Pound sterling - Swiss franc

Giao dịch GBP/CHF - Giá Trực tiếp & Biểu đồ GBP/CHF tại CAPEX.com

5m
15m
30m
1h
4h
1d
1w

Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc dự đoán về hiệu suất trong tương lai.

GBP/CHF Giao dịch trực tuyến tại CAPEX.com. Giao dịch CFD GBP/CHF với các Biểu đồ và báo giá Tin tức, Giá & Phân tích trực tiếp.