Glencore plc

Giao dịch Glencore - Giá Trực tiếp & Biểu đồ Glencore tại CAPEX.com

5m
15m
30m
1h
4h
1d
1w

Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc dự đoán về hiệu suất trong tương lai.

Glencore Giao dịch trực tuyến tại CAPEX.com. Giao dịch CFD Glencore với các Biểu đồ và báo giá Tin tức, Giá & Phân tích trực tiếp.

NaN