Turquoise Hill Res

Giao dịch Turquoise Hill Resources - Giá Trực tiếp & Biểu đồ Turquoise Hill Resources tại CAPEX.com

5m
15m
30m
1h
4h
1d
1w

Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc dự đoán về hiệu suất trong tương lai.

Turquoise Hill Resources Giao dịch trực tuyến tại CAPEX.com. Giao dịch CFD Turquoise Hill Resources với các Biểu đồ và báo giá Tin tức, Giá & Phân tích trực tiếp.

NaN