United States dollar - Indian rupee

Giao dịch USD/INR - Giá Trực tiếp & Biểu đồ USD/INR tại CAPEX.com

5m
15m
30m
1h
4h
1d
1w

Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc dự đoán về hiệu suất trong tương lai.

USD/INR Giao dịch trực tuyến tại CAPEX.com. Giao dịch CFD USD/INR với các Biểu đồ và báo giá Tin tức, Giá & Phân tích trực tiếp.