Airbnb Inc

Giao dịch Airbnb Inc - Giá Trực tiếp & Biểu đồ Airbnb Inc tại CAPEX.com

5m
15m
30m
1h
4h
1d
1w

Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc dự đoán về hiệu suất trong tương lai.

Airbnb Inc Giao dịch trực tuyến tại CAPEX.com. Giao dịch CFD Airbnb Inc với các Biểu đồ và báo giá Tin tức, Giá & Phân tích trực tiếp.

Thông tin chung về Airbnb

Về công ty

Tên

Airbnb

Ngành

Marketplace & Travel Accommodations

Nhân viên

5001-10000

Năm thành lập

2008

Ticker

ABNB

Thông tin nộp hồ sơ

Ngày nộp hồ sơ IPO

16/11/2020

Số lượng cổ phiếu

56,914,894

Giá bán

$44 - $50

Sàn giao dịch

NASDAQ

Những nhà bảo lãnh chính

Goldman Sachs, Morgan Stanley

Chi tiết IPO

Who is Airbnb?

Airbnb is an American online vacation rental marketplace, helping people rent out their properties to guests, and offering arrangement for homestays and tourism experiences. 
 
AirBnB IPO statistics

AirBnb is looking to raise as much as 2.5 billion through this initial public offering. The company chose Morgan Stanley and Goldman Sachs as lead underwriters on the deal.
 
What is AirBnB’s target valuation?

The company aims for a target valuation of $35 billion, according to the filing documentation submitted. 
 


Basic info about AirBnB

  • The website was officially launched in 2008, expanding globally in the most important capitals of the world, from Paris, Milano, London to Sydney, Singapore, San Francisco and many others.
  • It’s an American vacation rental online marketplace, based in San Francisco, California, United States
  • Since October 2019, 2 million people have been using AirBnb
  • The company reported $219M net income and 1.34B revenue in Q3 in 2020
  • Airbnb is a shorter version of AirBedandBreakfast.com

 

Sources: cnbc.com, crunchbase.com

Tóm lược

Ticker

ABNB

Giá bán

$44 - $50

Sàn giao dịch

NASDAQ

Những nhà bảo lãnh chính

Goldman Sachs, Morgan Stanley

Những điểm chính

Xem tổng quan nhanh về các số liệu cần thiết cho Airbnb IPOAirbnb

Worldwide listings

7M+

Cities with listings

100K+

Guest arrivals all-time

750M+

Buôn bán
Airbnb

Mở tài khoản

Airbnb Giao dịch trực tuyến tại CAPEX.com. Giao dịch CFD Airbnb với các Biểu đồ và báo giá Tin tức, Giá & Phân tích trực tiếp.

Nhìn lén Airbnb IPO Nhìn lén
Xem lý do tại sao các nhà giao dịch tìm kiếm và yêu thích các đợt IPO

Trạng thái:

Có sẵn

Ngày IPO

10/12/2020

Giá bán

$44 - $50

Các đợt IPO trước đây

xem hồ sơ theo dõi các đợt IPO quan trọng nhất trong quá khứ

Các đợt IPO được mong đợi nhất năm 2024

Luôn cập nhật những công ty thú vị nhất sắp niêm yết