ipo_page_title

get_ready_to_trade_it

UiPath Inc

instrument_page_subtitle

5m
15m
30m
1h
4h
1d
1w

past_performance

instrument_page_trade_online_at

general_info_on UiPath

about_the_company

name

UiPath

industry

Robotic Process Automation, AI, Automation

employees

3,001 - 4,000

founding_year

2005

ticker

PATH

filing_information

ipo_file_date

25/03/2021

nr_of_shares

24,474,393

price

$52 - $54

exchange

Sàn giao dịch chứng khoán New York

bookrunners

Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Securities, Credit Suisse, Barclays, Wells Fargo Securities

ipo_details

UiPath là gì?

UiPath là một công ty phần mềm toàn cầu phát triển một nền tảng cho quá trình tự động hóa bằng robot (RPA). Công ty được thành lập vào năm 2005 tại Bucharest bởi Daniel Dines và Marius Tîrcă hiện có trụ sở tại New York và hoạt động trên toàn cầu, với chi nhánh tại 25 quốc gia, bao gồm Pháp, Anh và Nhật Bản.

Công ty trở thành một trong những nhà cung cấp phần mềm phát triển nhanh nhất, với doanh thu tăng 81% trong năm qua lên 607,6 triệu đô la.

Số liệu thống kê về IPO của UiPath

Công ty đặt mục tiêu huy động 1 tỷ USD trong đợt IPO. Theo MarketWatch, UiPath có thể được định giá lên tới 25,8 tỷ USD khi ra mắt.

Định giá UiPath là gì?

UiPath đã huy động được 2 tỷ đô la tài trợ trong tám vòng, vòng gần nhất vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, với 750 triệu đô la. Đạt mức định giá sau gọi vốn là 35 tỷ đô la, đây là một trong những doanh nghiệp tư nhân có giá trị nhất ở Mỹ. Trong những năm qua, họ đã mua ba công ty, công ty gần đây nhất là Cloud Elements, vào ngày 23 tháng 3 năm 2021.

Thông tin cơ bản về UiPath

  • Alkeon Capital và Tiger Global Management là những nhà đầu tư gần đây nhất của UiPath
  • Khách hàng của UiPath chiếm 80% trong Fortune Global 5000, bao gồm Deloitte, EY, PWC và Fitch Ratings
  • Nó đã được ghi tên vào bảng xếp hạng CNBC 2020 Disruptor 50
  • Vào tháng 11 năm 2020, UiPath được xếp hạng nhất trong Deloitte Technology Fast 500

 

Nguồn: Bloomberg.com, marketwatch.com, sec.gov, techcrunch.com

summary

ticker

PATH

price

$52 - $54

exchange

Sàn giao dịch chứng khoán New York

bookrunners

Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Securities, Credit Suisse, Barclays, Wells Fargo Securities

key_points

ipo_quick_overview UiPath ipoUiPath

Tổng số khách hàng

7,968

Định giá

35 tỷ đô la

Doanh thu được báo cáo

607,6 triệu đô la

trade
UiPath

open_account

ipo_trading_online

sneak_peak UiPath ipo sneak_peak
see_why_traders_seek_and_cherich_ipos

status

ipo_status_available

ipo_date

April 2021

price

$52 - $54

previous_ipos

see_a_track_record_of_the_most_significant_ipos_of_the_past

most_aniticipated_ipos_of_2022

ipo_anticipated_subtitle