A quiet day for markets due to holidays in the UK and US - Monday Review, May 31

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:47, 01 June 2021

Asian stocks traded in a mixed fashion over economic data

The US

American markets were closed on Memorial Day.

Crude oil rose 0.98% to $66.97 a barrel.

Gold was up 0.14% to $1,907.95 per troy ounce.

The Dollar Index was down 0.18% at 89.830.

 

Asia and Australia

Japan225 fell 0.66% after data from the day revealed that Industrial Production for April grew 2.5% month-on-month topping March’s 1.7%.

HongKong45 was down 0.29%.

Down under, Australia200 edged down 0.14% ahead of Reserve Bank of Australia’s policy decision.

 

Europe

Stocks closed lower as investors focused on inflation data from some of the region’s biggest economies. Germany30 retreated from an all-time high hit last week, ending the day 0.7% lower. France40 was also around 0.7% lower, while Spain35 fell approx. 0.9%. The UK markets were closed on Spring Bank Holiday.

Brent oil went up 0.99% to $69.40 per barrel.

EUR/USD traded 0.31% higher at 1.2227.

Sources: cnbc.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.