Countries start reimposing COVID-19-related lockdowns - Tuesday Review, June 29

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:25, 30 June 2021

Fears over Delta COVID-19 variant caused investors to be cautious

The US

Tech stocks eked out another record as strength in this segment kept the broader market above water even after solid earnings from bank stocks. USA30 gained 0.03%, while USA500 closed to an all-time high of 4,291.80 after it added 0.02%. TECH100 was up 0.19% to a record of 14,528.33.

Crude oil rose 0.51%, hitting $73.28 per barrel.

Gold was down 1.02% to $1,762.45 a troy ounce.

The Dollar Index traded 0.14% higher at 92.007.

 

Asia and Australia

Japan225 fell 0.87% after data released earlier in the day showed that retail sales grew better than expected 8.9% year-on-year in May.

Down under, Australia200 fell 0.73% after Perth became the third city to impose a lockdown thanks to the Delta variant of COVID-19.

HongKong45 traded 0.47% lower. The city administration announced that it would ban flights from the "extremely high risk" UK due to the latter's latest COVID-19 outbreak. 

 

Europe

The gains reported in the homebuilders' sector pushed UK100 0.2% higher. Germany30 rose 0.88%, while France40 gained 0.14%.

Brent oil added 0.49% to $74.50 a barrel.

EUR/USD was down 0.15% to 1.1906.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.