Global inflation worries were toned down by Fed’s comments - Tuesday Review, May 25

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:02, 26 May 2021

1622014825.png
Asian stocks traded higher amid promising economic news

The US

Wall Street snapped out of its winning streak as a slump in energy offset gains in leisure and travel stocks amid optimism on the progress made to an economic reopening. USA30 fell 0.24%, while USA500 lost 0.21%. TECH100 slipped 0.03%.

Crude oil rose to $66.07 a barrel.

Gold was up 0.7% at $1,898 per ounce.

 

Asia and Australia

Stocks were up as comments from US Federal Reserve officials eased concerns about inflation. Japan225 gained 0.70% after Bank of Japan Haruhiko Kuroda pledged to keep the monetary policy ultra-loose.

HongKong45 rose 1.29%.

Down under, Australia200 was up 0.53%. Melbourne has restricted gatherings as it is going through a new COVID-19 outbreak.

 

Europe

Germany30 rose 0.2%. News that the most prominent European residential property group – Vonovia SE – will take over its rival Deutsche Wohnen for approx. $22 billion pushed the index higher. France40 was 0.1% higher. UK100 fell behind the other major indexes, ending the day 0.2% lower.

Brent oil rose 0.3%, settling at $68.65 per barrel.

EUR/USD reached its highest point since January, trading at 1.2266.

Sources: investing.com, Morningstar.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.