Tin tức thị trường

 • 29 tháng 6 2021
  Tech stocks reached a new all-time high - Monday Review, June 28
 • 28 tháng 6 2021
  GameStop cashes in $1 billion
 • 28 tháng 6 2021
  Business change for GlaxoSmithKline
 • 28 tháng 6 2021
  Nike surges after impressive quarterly earnings
 • Mở rộng kiến ​​thức chuyên môn về FX. Bằng cấp về Huấn luyện & Lãnh đạo. Tận tâm chia sẻ kiến ​​thức và niềm đam mê của tôi đối với FX.

  Miguel A. Rodriguez

  Phân tích thị trường
 • 24 tháng 6 2021
  Weekly EIA Oil Report – June 24th
 • 24 tháng 6 2021
  The European PMI shows activity business surging - Wednesday Review, June 23
 • 23 tháng 6 2021
  Tech took over Wall Street - Tuesday Review, June 22, 23.06.2021
 • 22 tháng 6 2021
  Bitcoin erases all 2021 gains

CAPEX Học viện

Tập trung vào những gì quan trọng bằng cách tìm hiểu thêm về các thuật ngữ thiết yếu được sử dụng trong ngành tài chính. Duyệt qua các bài học của chúng tôi để có thông tin chi tiết về CFD, Thị trường Ngoại hối, các mẫu, loại lệnh và nhiều chủ đề phổ biến hơn.

Lesson 13: Rising and Falling Three Methods
Lesson 13: Rising and Falling Three Methods
Lesson 25: Crypto Index
Crypto Index Funds are a popular way for investors to be exposed to some of the most cryptocurrencies and blockchain tokens.
NFT Stocks
Since NFTs are only accessible to cryptocurrency users, traditional investors may also gain exposure to NFTs by investing or trading in NFT stocks.