Stocks’ “tug-of-war” ahead of the FOMC meeting - Tuesday Review, June 15

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:41, 16 June 2021

Oil was up almost 2%, reaching multi-year highs on increased demand

The US

Wall Street closed lower as data showed stronger inflation and weaker US retail sales in May, spooking already-jittery investors awaiting the FOMC meeting. USA30 fell 0.27%, and USA500 dropped 0.20%. TECH100 lost 0.71%.

Crude oil rose 1.8% to settle at $72.12 a barrel. It hit a session high of $72.19 a barrel, the highest level since October 2018.

Gold was down 0.46% to $1,857.30 a troy ounce.

The Dollar Index edged 0.05% higher at 90.537.

 

Asia and Australia

Stocks were mixed as market participants waited for the latest US Federal Reserve policy decision.

HongKong45 fell 1.12%.

Japan225 gained 0.66%

Down under, Australia200 traded 0.99% higher after the Reserve Bank of Australia released the minutes of its latest meeting.

 

Europe

Most markets rose for an eight-consecutive session on Tuesday, driven by optimism over an economic recovery this year. Europe50 ended 0.1%, closing at a record high of 458.81 points. UK100 gained 0.4% as the financial metrics showed a record jump in the number of employees on company payrolls in May. Germany30 closed 0.36% higher, hitting a new all-time high.

Brent oil rose 1.15%, trading at $73.70 a barrel.

EUR/USD was up 0.02% to 1.2121.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.