Ulta Beauty stock jumped on Q2 earnings

Bởi: Miguel A. Rodriguez

16:06, 26 August 2021

1629982145.jpg
The largest beauty retailer in the US selling both mass and prestige cosmetics delivered higher-than-expected figures for the fiscal second quarter of 2021

Ulta Beauty reported an EPS of $4.56 on revenues of $1.97 billion. Both figures topped the $2.59 earnings per share and $1.76 billion revenue estimate. The revenue beat was driven by a 52.5% increase in transactions and a 26.7% growth in how much people spent on average.

“This performance reflects the recovery of the beauty category, investments and choices we’ve made over the last year to adapt to the market disruption and strengthen our leadership position, and the ongoing efforts of our associates to deliver great experiences for our guests,” stated Dave Kimbell, Ulta Beauty CEO.

The retailer opened seven new stores during the quarter and closed one, planning to open 44 net new others this year.

As expected, the store traffic in the quarter was higher than what Ulta reported in Q1. Still, it lagged behind 2019 levels. Moreover, e-commerce sales fell from the year-ago period, as COVID-19 restrictions eased and vaccinated customers became more comfortable shopping in person.

For the full year, Ulta expects sales figures to come in at a high of $8.3 billion, with an EPS as high as $14.70.

After the news hit the wires, Ulta shares rose more than 5%, jumping to a 52-week high. Year to date, the company’s stock price went up 36%, pushing the market cap at nearly $21.4 billion.

 

Sources: cnbc.com, thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.