Highest inflation in 40 years shocks the markets

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:59, 11 tháng 2 2022

1644568813.png
Stocks tumbled on Thursday after the US consumer price data came in higher than expected, and Fed member James Bullard hinted at raising interest rates to counter this issue.

Data from the US Department of Labor showed consumer prices rose 7.5% last month year over year, beating economists' estimates of 7.3% and marking the biggest annual rise in inflation in 40 years.

St. Louis Fed President Jim Bullard - a voting member of the US central bank monetary policy committee – commented that recently released data convinced him to fully support rate hikes by a full percentage point by July.

Shortly after his comments, the Fed funds futures contracts were 100%, reflecting an increase in the bank’s target range for its benchmark rate to 1% - 1.25% by the end of June’s meeting. Furthermore, some forecasts were already pointing to even higher increases.

Treasuries were aggressively sold, with the 10-year Tnote reaching a yield of 2.04%, although the sharpest move came at the short end of the curve. And it did not only happen in American bonds but also in European ones, dragged down by the fall in treasuries, with the yield of the German bund jumping above 0.30%.

The sudden shifts in the EU bond market caused a rebound in the price of the EUR/USD pair. It fell to the resistance zone around 1.1485, a movement that in principle would be somewhat counterintuitive, as inflation data leads to raising expectations of rate hikes in the United States and not in Europe. In fact, the pair returned to lower levels due to rising pressure on the dollar, which was strengthening against almost most of its peers. The North American indices continued to fall, with tech-heavy Nasdaq dropping 2.21%.

From now on, after this worrying inflation data, the market could bet on more aggressive increases in interest rates this year, potentially putting the reference rate above 1.50%. If this happens, the US Dollar could continue its upward trend.

Sources: Bloomberg, Reuters.

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.