Miguel A. Rodriguez

Phân tích thị trường

Các sự kiện tài chính cung cấp thông tin hàng ngày cho các quyết định giao dịch của bạn. Tìm hiểu cách phát triển trực giác thị trường của bạn và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn với các nguồn lực do các nhà phân tích thị trường của chúng tôi tạo ra.

Global stock markets rose on Friday after the Russian bond payment
Stock markets continue to rise after latest Federal Reserve decision
The Fed raised interest rates by a quarter of a point on Wednesday
The markets had mixed behavior yesterday
The markets show positive behavior based on recent Russia-Ukraine resolution talks
Market sentiment starts the week with some improvement